ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

PLizyè milye peyizan mache nan Plato Santral pou plede anfavè dwa grandèt majè Ayiti

Plizyè milye peyizan mache ak pankat nan men madi 21 jen 2011 lan soti nan lokalite Papay pou rive nan vil Ench pou ekzije leta ayisyen kanpe sou semans OGM Mosanto distribiye nan peyi a. Nan mach sa a Mouvman Peyizan Papay òganize nan tèt kole ak divès lòt òganizasyon peyizan ak enstitisyon patnè, peyizan yo fè leta ayisyen sonje peyi a kapab pwodwi manje pou tout pitit li yo.