ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Succesvol debat in Kenia over land-issues en landrechten

donderdag, May 8, 2014 - 17:24

Deze week trapte ActionAid Kenia af met de internationale campagne tegen landroof: Land for communities, not for grabs. Afgelopen dinsdag vond een debat plaats in Mombasa over de implementatie van landhervormingen in Kenia. Het doel van het debat was om verschillende land-issues aan de orde te brengen die vrouwen en hun levensonderhoud beïnvloeden.

Land-issues meer in het vizier

Vrouwelijke leiders uit 8 regio’s namen deel aan een serie van evenementen over land issues. Zij eisen een regeling over voortslepende landproblemen die hun gemeenschappen nog altijd negatief beïnvloeden. Ook namen de leden van deze plattelandsvrouwenvergadering deel aan gesprekken met beleidsmakers en politieke leiders. Het debat was een succes en verschillende onderwerpen werden aangedragen.

De Taita Taveta regio werd geïdentificeerd als exemplarisch voor de strijd van vrouwen voor land. Slechts 11 procent van het land in de regio is bewoond door gemeenschappen, verder bestaat 67% van het land uit nationale parken en wildreservaten en 18% bestaat uit plantages. Een van de aanwezigen, Ns. Mackrina Mwamburi,  observeerde dat ‘dieren meer rechten op land hebben dan vrouwen in deze regio’. 

Noodzaak van ondersteuning

Vrouwelijke leiders uit verschillende regio’s geven aan dat ondersteuning en resources hard nodig zijn. Dit gaat om financiële ondersteuning, maar ook meer om praktische ondersteuning van vrouwen bij het claimen van hun rechten. Enkele aanwezige vrouwen geven aan zelf ook een rol in te willen spelen in de ondersteuning van vrouwen bij het claimen van rechten.

De Nationale Land Commissie aan de tand gevoeld…

De Nationale Land Commissie werd stevig aan de tand gevoeld over haar rol in (het bestrijden van) landroof. Zelf gaf de commissie aan dat ze nog niet zo lang bestaan en dat ze daarom vooral nog bezig zijn met het optuigen van de noodzakelijke mechanismen. Wel gaf Dr. Lukalo van de Nationale Land Commissie aan dat ze zeker zullen bijdragen aan landregistratiekwesties.

File 23624

Eigendomsrechten en in kaart brengen van landroof

Verschillende aanwezigen geven aan dat het van groot belang is dat eigendomsclaims en leasecontracten worden gecontroleerd. Daarnaast vragen bij voorbeeld de vrouwen uit de Tana River regio om land waarvan de leases zijn verlopen terug te geven aan gemeenschappen en om ervoor te zorgen dat vrouwen toegang hebben tot dat land. Daarnaast zouden zij graag zien dat al het geroofde land in kaart wordt gebracht.

Lobby initiatieven

Concrete beloften en voorstellen omvatten ook de belofte van de gouverneur’s vrouw Hope Mruttu uit Taita Taveta, die beloofde bij de gouverneur te lobbyen voor meer resources. De vrouwen van de kustregio’s beloven een petitie te starten om de president, de Nationale Land Commissie en het parlement te overtuigen om eigendomsbewijzen uit te geven in de regio.

Bewustwording

Vanuit verschillende regio’s wordt gevraagd om meer publieke voorlichting en educatie. Vanuit de Kilifi regio wordt aangegeven dat een gebrek aan kennis op het vlak van land issues een belemmering vormt in het streven naar landrechten. De vrouwen uit Mombasa geven aan dat zij het belangrijk vinden dat het publiek geïnformeerd en geconsulteerd moet worden over het nationale landbeleid. Ook vanuit Lamu en Kwale wordt aangegeven dat ze graag meer aandacht willen voor landrechten om zo publieke bewustwording te vergroten.

De "Land for" campagne is gelukkig nog maar net van start gegaan, dus hopelijk kan Kenia komende jaren aan de slag met het uitvoeren van de ideeën van de deelnemers van dit debat.