ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Uniek overleg met Ploumen over landrechten duidelijk signaal

donderdag, August 28, 2014 - 11:54

Afgelopen dinsdag 26 augustus was een belangrijke dag voor de Nederlandse inzet tegen landroof. De overheid, ruim 40 bedrijven, maatschappelijke organisaties – waaronder ActionAid - en kennisinstellingen kwamen bijeen voor de kick-off van een zogeheten multi-stakeholder dialoog over landrechten. Dit is belangrijk omdat het een duidelijk signaal is van al deze partijen dat er een einde moet komen aan landroof en dat Nederland daar een rol in te spelen heeft.

Voorbij alleen mooie woorden...

Precies een jaar geleden sprak ActionAid, samen met andere organisaties, met Minister Ploumen over landroof. Wij vroegen de Minister toen om de internationale CFS richtlijnen t.a.v. landrechten te implementeren in Nederland. Een eerste stap daarin is het starten van een dialoog met de verschillende partijen die hier een rol in hebben te spelen. Het was dan ook goed om te zien dat het belang hiervan door velen werd gedeeld.

Geef de gemeenschappen en vrouwen echt een stem

Aanwezigen committeerden zich aan een constructief dialoog, dat echter wel duidelijke resultaten zal moeten beogen en brengen voor mensen in ontwikkelingslanden. Daarvoor is het belangrijk dat onze collega’s en partners uit zuidelijke landen en vooral de gemeenschappen en vrouwen die direct geraakt worden door landroof en investeringen, een belangrijke stem hebben in dit dialoog. En dat de Nederlandse overheid en bedrijven zich ook daadwerkelijk committeren aan het verbeteren van hun beleid en praktijk.

Cases met lessen te over...

ActionAid was gevraagd een case te presenteren die mogelijke lessen kan bieden voor Nederlandse bedrijven en overheidsbeleid. Helaas zijn er vooral veel voorbeelden van landinvesteringen die laten zien hoe het niet moet, maar ook daar valt veel van te leren. De poging van een Italiaans bedrijf om in een kwetsbaar gebied in Kenia (Dakatcha Woodlands in Tana Delta) een Jatropha plantage van 50.000 hectare op te zetten is zo’n voorbeeld. Zie filmpje (Engelstalig).

Gelukkig heeft de gemeenschap destijds samen met ActionAid op tijd in kunnen grijpen om landroof te voorkomen, waarna het bedrijf zich heeft teruggetrokken. Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is om de complexe context waarin veel van deze investeringen plaatsvinden goed te begrijpen, impact studies te doen en vooral de lokale bevolking vanaf het begin te informeren, te betrekken én het laatste woord te geven.

 

ActionAid zal de komende jaren een actieve bijdrage leveren aan dit belangrijke dialoog. En aandacht blijven vragen voor het betrekken van de mensen die uiteindelijk met de gevolgen van landacquisities en landroof te maken hebben: de gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief of via Twitter (#LandFor)!

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor het beschermen van mensenrechten en het bestrijden van armoede. ActionAid heeft kantoren in meer dan 40 landen en een hoofdkantoor in Johannesburg.