ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Noodhulp voor Haïti

vrijdag, October 7, 2016 - 16:00

In Haïti zijn meer dan een half miljoen mensen getroffen door de verwoestende effecten van de orkaan Matthew, de krachtigste orkaan in bijna tien jaar in het Caribisch gebied. Zij hebben dringend voedsel, schoon drinkwater en een veilig onderkomen nodig. Huizen en scholen zijn vernietigd en een groot gebied is overstroomd. 

ActionAid werkt al jaren in Haïti en was daardoor direct ter plaatse om noodhulp te verlenen. Yolette Etienne leidt het noodhulpteam:

Opvangplekken zijn overbevolkt en zullen binnen een paar dagen allemaal een ernstig tekort aan voedsel en water hebben.

Haïti had al een slecht sanitair systeem, en door de hevige regenval kunnen ziektes zoals cholera zich makkelijk verspreiden. In opvangplekken is dat risico nog groter, omdat daar weinig toiletten zijn en een tekort aan schoon drinkwater. Daarom deelt ActionAid cholerakits uit, met onder meer zeep en chloortabletten, in de zwaarst getroffen gebieden. 

Akkers zijn bijna volledig weggevaagd waardoor mensen bijna hun hele voedselvoorraad, zoals bananen, bonen en maïs, zijn verloren.

We voeren een race tegen de klok om de lokale bevolking tijdig te voorzien van schoon water en voedsel. 

Wil je de mensen die getroffen zijn door deze orkaan te helpen? Klik dan hier. Van elke euro gaat 90 cent naar Haïti. De overige 10 cent wordt gebruikt naar het ActionAid noodfonds, dat wordt gebruikt om snel te kunnen reageren bij rampen. Ook als de opbrengst meer is dan nodig voor noodhulp aan Haïti, wordt het opgenomen in het noodfonds. 

Dank je wel!

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor het beschermen van mensenrechten en het bestrijden van armoede. ActionAid heeft kantoren in meer dan 40 landen en een hoofdkantoor in Johannesburg.