ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Sterke vrouwen bouwen Haïti weer op

vrijdag, October 21, 2016 - 14:51

ActionAid is al enkele jaren werkzaam in Haïti. Na de aardbeving in 2010 bleven we langdurig in het gebied om te helpen bij wederopbouw. Daarnaast hielpen we gemeenschappen om zich weerbaar te maken voor eventuele nieuwe rampen. We geven speciale aandacht aan vrouwelijk leiderschap; een succesvolle methode bij rampen én daarna.* 

In Haïti trainden we Mary Solange. Ze is verpleegster in een lokale kliniek en daarnaast leidster van een vrouwengroep. Na de aardbeving in 2010 kreeg ze van ActionAid training op het gebied van leiderschap, noodhulp en wederopbouw. “Na de orkaan heeft dit ons echt geholpen. We waren in staat mensen te mobiliseren en samen te werken. We hebben elkaar geholpen en ervoor gezocht dat de kwetsbaarste groepen, ouderen en kinderen, in veiligheid werden gebracht.”

Ze vertelt over de schade die orkaan Matthew heeft aangericht. “De mensen in mijn dorp hebben alles verloren. De meesten hebben geen dak boven hun hoofd, waardoor ze koud en nat worden (in april is het nu regenseizoen – red) en er is een tekort aan drinkwater. De kans dat er een ziekte zoals cholera uitbreekt, is daardoor groot. Dit is het meest getroffen gebied van Haïti en toch hebben we van geen enkele organisatie hulp ontvangen, behalve van ActionAid. Zij zijn de enige organisatie de we hebben gezien.”

We weten dat ActionAid er voor ons zal zijn, en daar zijn we heel dankbaar voor.

Vandaag help ik water en voedsel van ActionAid uitdelen. Ook leer ik jonge vrouwen over infecties en hoe ze zichzelf en hun families kunnen beschermen tegen ziektes. 

Als we klaar zijn met de wederopbouw kunnen we ons weer focussen op duurzame landbouw. Ik leer de vrouwen in mijn dorp hoe ze de oogsten kunnen verbeteren, bijvoorbeeld van kokosnoten, waarop we nu na de orkaan overleven.      

We moeten sterk blijven, vooral de vrouwen. We willen een voorbeeld zijn in ons dorp. We weten dat ActionAid er voor ons zal zijn, en daar zijn we heel dankbaar voor." 

 

File 35793Jérémie Town, het dorp waar Mary Solange woont, is volledig door de orkaan verwoest.

* Vrouwelijke leiders zijn een belangrijke sleutel bij noodhulp en wederopbouw, zo bleek bij eerdere rampen. Vrouwen richten zich op alle lagen van de gemeenschap: eerst identificeren en prioritiseren zij de behoeften, dan verdelen ze eerlijk en snel de beschikbare hulpbronnen, en vervolgens schalen ze voorzieningen zoals onderwijs en zorg voor iedereen op. Vrouwelijk leiderschap in een crisissituatie zorgt ervoor dat vrouwen actief betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen en kan permanent de man/vrouwbalans herstellen, ook in rustiger tijden daarna.