ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

In actie voor Climate Justice

dinsdag, November 8, 2016 - 12:19

Klimaatverandering is steeds meer zichtbaar en voelbaar, in het bijzonder voor de allerarmsten en vrouwen in ontwikkelingslanden. Zij hebben er het minste aan bijgedragen maar worden er het hardst door geraakt. Daarom zet ActionAid zich in voor Climate Justice.

File 32367Hawa Jammeh uit The Gambia laat het resultaat van verzilting zien ©Jane Hahn/ActionAid

Neem bijvoorbeeld Hawa uit The Gambia. Als gevolg van de stijgende zeespiegel door klimaatverandering wordt de Gambia rivier steeds zouter. Hierdoor verzilt de bodem van haar aangrenzende rijstveld en wordt het land onvruchtbaar. Dit heeft grote gevolgen voor haar en haar gemeenschap.

COP22

Deze week is in Marrakesh de 2 weken durende klimaatconferentie begonnen, ook wel COP22 genoemd. Waar het in de vorige klimaatconferentie in Parijs (COP21) vooral ging over het vaststellen van een nieuw klimaatverdrag en het komen tot gezamenlijke doelstellingen, gaat het in Marrakesh over de invulling daarvan. De implementatie van het akkoord van Parijs wordt hier verder uitgewerkt. Er zal worden besproken wat ieder land gaat bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering. Belangrijke punten zullen zijn hoe er rekening kan worden gehouden met landen die het slachtoffer zijn van klimaatverandering en de financiële compensatie voor ontwikkelingslanden zodat zij CO2-uitstoot kunnen verminderen.  

File 35920Dit is Shanti Begum uit Bangladesh met haar kinderen. Door klimaatverandering heeft zij te maken met overstromingen, extreme temperaturen en hevige regenval. Met hulp van ActionAid heeft Shanti toegang gekregen tot meer land om voedsel te verbouwen en dankzij het toepassen van agro-ecologische technieken zijn haar gewassen beter bestand tegen klimaatverandering.

Tegengaan gevolgen klimaatverandering in het bijzonder voor vrouwen

Met name vrouwen in kustgebieden en in arme landen waarbij de economie draait op landbouw worden hard getroffen door klimaatverandering. Omdat vrouwen vaak meer zorgtaken vervullen en ook veel van het voedsel produceren in veel ontwikkelingslsanden, zijn zij in veel gevallen minder mobiel dan mannen. Ook zijn hun rechten minder goed beschermd en wordt hun stem niet gehoord in beleid en besluitvorming. Hierdoor zijn ze kwetsbaarder voor een ramp als gevolg van klimaatverandering dan mannen. Daarom is het essentieel om te investeren in vrouwen om zich weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Vrouwen zijn bovendien een belangrijke sleutel tot positieve verandering, daarom zet ActionAid zich al jaren in om ze meer climate resilient te maken en te zorgen dat zij een stem hebben in de onderhandelingen.

Echte oplossingen

ActionAid vindt het belangrijk dat klimaatverandering tegen wordt gegaan door te komen met echte oplossingen en false solutions te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de net zero emissions benadering. Door sommige energievormen zoals biobrandstoffen - veel onterecht - als zero of zelfs negative emission technologies te bestempelen worden onbedoeld nieuwe problemen gecreëerd. Als de vraag naar biobrandstoffen stijgt zal er grond waar normaal voedsel op wordt verbouwd moeten worden gebruikt voor de productie van gewassen voor biobrandstoffen. Dit gebeurt vaak op grote schaal waardoor lokale gemeenschappen van hun land worden verdreven. Daarnaast kost het op grote schaal produceren van biobrandstoffen veel water, waardoor de druk op zowel land als water toeneemt.  

File 35922

Onze inzet op de COP22

Ons doel is om te zorgen dat de implementatie van het Parijs akkoord op een eerlijke en ambitieuze manier gebeurt en het bijdraagt aan de behoeften van de allerarmsten en vrouwen in ontwikkelingslanden. Daarom benadrukken wij de volgende punten: 

  1. Actie om klimaatverandering tegen te gaan en de doelstellingen van Parijs te behalen is nu al nodig en niet in 2020  als het akkoord in werking treed.

  2. Er is meer financiële steun nodig voor minder ontwikkelde landen en vrouwen in het bijzonder om zich aan te kunnen passen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatiemaatregelen).

  3. Er zijn ambitieuzere mitigatie-maatregelen nodig en we moeten kritisch kijken wat er onder mitigatie valt. Geen mitigatie-activiteiten stimuleren die leiden tot landroof en een bedreiging van de voedselzekerheid.

Tijdens de COP22 heeft ActionAid een nieuw rapport uitgebracht over de effecten van El Nino en de noodzaak voor Climate Justice. Als gevolg van El Nino zijn er afgelopen jaar al 400 miljoen mensen getroffen door droogte en honger. Het is duidelijk dat El Nino en El Nina extra actie op korte termijn vereisen. Ook in Nederland roepen wij beleidsmakers en politici op tot een ambitieuze en eerlijke klimaatagenda. Het goede nieuws,

Houd onze website, Facebook en Twitter in de gaten voor updates over de COP22 en links waar je debatten live kunt volgen! 

 

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor het beschermen van mensenrechten en het bestrijden van armoede. ActionAid heeft kantoren in meer dan 40 landen en een hoofdkantoor in Johannesburg.