ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Mining Indaba: de grootste mijnbouwconferentie wereldwijd

vrijdag, February 3, 2017 - 16:51

Wel eens gehoord van de Mining Indaba in Kaapstad? Dit is de grootste conferentie over mijnbouw wereldwijd, en bestaat al ruim twintig jaar. De Mining Indaba trekt ieder jaar meer dan 6000 bezoekers uit ruim honderd landen. Hierbij moet je denken aan investeerders, CEO’s van mijnbouwbedrijven en overheidsfunctionarissen. Allemaal zijn zij op een of andere manier betrokken bij de winning van, en handel in grondstoffen zoals diamant, goud, steenkool en koper. Het doel van de conferentie is dan ook om de investeringsbelangen van al deze verschillende deelnemers te vertegenwoordigen. 

 

Over de hoofden van de mensen heen 

Wie niet aanwezig kunnen zijn bij de bijeenkomst, zijn de mensen die getroffen worden door de negatieve gevolgen van mijnbouw. Een toegangskaartje voor de Mining Indaba kost meer dan 1.500 euro. Dit is een enorm bedrag dat alleen de zeer vermogende bedrijven kunnen betalen. Want terwijl een klein groepje mensen erg veel geld verdient aan de handel in Afrikaanse grondstoffen - die worden gebruikt in sieraden, elektronica of voor het opwekken van elektriciteit - leven gemeenschappen in mijnbouwgebieden vaak in grote armoede. Mensen die wonen op grond met daarin grote mineraalreserves moeten hun grond afstaan om plaats te maken voor mijnen, maar zij krijgen hier vaak geen of amper compensatie voor. Het wordt deze gemeenschappen daardoor steeds moeilijker gemaakt om te voorzien in hun levensonderhoud. De giftige stoffen die vrijkomen tijdens het mijnen hebben hiernaast ook een negatief effect op de gezondheid van mensen, en het milieu. 

Uiteindelijk worden vrouwen het hardst getroffen door de gevolgen van de mijnbouw. Zij komen niet in aanmerking voor compensatie voor grond, of voor vervangend werk. Verder zijn vrouwen binnen het gezin meestal verantwoordelijk voor het zorgen voor water en voedsel; een taak die door de watervervuiling en het gebrek aan vruchtbare grond steeds meer tijd in beslag neemt.

Fatima Shabodien, de directeur van ActionAid Zuid-Afrika benoemt dit als volgt:

De stemmen van vrouwen worden niet gehoord in de mijnbouwindustrie, net als in de meeste andere sectoren van de samenleving. Dit is schrijnend, omdat juist vrouwen het meeste lijden onder de ongelijkheden binnen en buiten de mijnbouwsector. Het bestaande mijnbouwmodel werkt niet voor de meerderheid van ons land.

File 36711

 

De Alternative Mining Indaba

Lokale gemeenschappen vonden dat dit niet zo langer kon. In samenwerking met maatschappelijke organisaties besloten zij om zichzelf te organiseren: in 2010 vond de eerste Alternative Mining Indaba plaats. Deze drie dagen durende bijeenkomst, die parallel aan de Mining Indaba plaats vindt, focust juist niet op investeringen en winsten, maar op mens en milieu. De Alternative Mining Indaba geeft de ruimte aan gemeenschappen die geraakt zijn door mijnbouwactiviteiten, om hun stem te laten horen en de problematiek binnen de mijnbouwsector aan te kaarten. 

Tijdens de Mining Indaba bespreken de verschillende belanghebbenden ook welke strategische stappen ondernomen kunnen worden om uitdagingen in de mijnbouwsector aan te pakken. En met succes, er komt steeds meer aandacht voor de Altnernative Mining Indaba; in 2010 deden nog maar 40 organisaties mee, maar nu zijn dit er inmiddels al 350! 

File 36712

Wat doet ActionAid? 

ActionAid doet dit jaar mee aan de Alternative Mining Indaba. Zo worden er verschillende bijeenkomsten door ons georganiseerd met onze partners, en zorgen we ervoor dat vertegenwoordigers van mijnbouwgemeenschappen naar Kaapstad kunnen afreizen om hun verhaal te vertellen. Het is van groot belang dat deze mensen ook daadwerkelijk kunnen spreken, zodat er meer aandacht is voor de misstanden rondom en in de mijnbouw. Het allerbelangrijkste is dat ook de andere kant van het verhaal wordt gehoord; het verhaal van juist déze mensen die niet aan de Mining Indaba kunnen meedoen.

Het uiteindelijke doel is dat de grote bedrijven, overheden en investeerders die bij de Mining Indaba aanwezig zijn, zien wat de negatieve impact is van de mijnbouw op mens en milieu. En hoe zij er vervolgens zelf voor  kunnen zorgen dat de winning van de grondstoffer netter en eerlijk gebeurt. 

Ook dit jaar zijn we er weer bij! Van maandag 6 tot en met woensdag 8 februari kun je de conferentie volgen via de hashtag #AMI op twitter!