ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Belastingontwijking: verdieping

Afrikaanse landen hebben belastinginkomsten nodig om scholen, ziekenhuizen en de aanleg van wegen te financieren. Helaas maken veel multinationals  creatief gebruik van het internationale belastingsysteem om geen belastingen te hoeven te betalen.

Elk jaar lopen ontwikkelingslanden zo'n 200 miljard dollar mis doordat multinationals belasting ontwijken. ActionAid vindt dat onacceptabel, ontwikkelingslanden moeten profiteren van de activiteiten die in hun land plaatsvinden. Bedrijven maken immers gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in die landen en van de lokale voorzieningen. ActionAid pleit daarom voor een eerlijker internationaal belastingsysteem. Samen met onze partners in Afrika doen wij onder meer onderzoek naar multinationals die belasting ontwijken. En we oefenen in Nederland druk uit om het onderwerp bovenaan de politieke agenda te krijgen. ActionAid is lid van het Tax Justice Netwerk.

>> Bekijk hier ook de video 'Tax Power' om te zien hoe het nou precies zit met belastingontwijking.

Hoe groot de impact van belastingontwijking is op ontwikkelinglanden blijkt wel uit ons onderzoek in bijv. Zambia (zie voor meest recente onderzoek de lijst van nieuwsberichten en rapporten hiernaast). Bekijk hieronder de video over Zambia Sugar:

Feiten & cijfers

  • Meer dan 1,3 miljard mensen op de wereld leeft van minder dan 1 dollar per dag.
  • Ieder jaar verliezen ontwikkelingslanden 200 miljard dollar aan belastinginkomsten. Dat is veel meer dan deze landen ontvangen aan ontwikkelingshulp.
  • Elk jaar lopen ontwikkelingslanden ook 138 miljard dollar mis doordat multinationals schadelijke belastingvoordelen ontvangen in otnwikkelingslanden. Dit geld is keihard nodig voor publieke voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen.
  • Nederland kent ruim 14.000 brievenbusmaatschappijen; organisaties die alleen op papier in Nederland bestaan. Zij maken gebruik van aantrekkelijke belastingafspraken hier, maar maken winst in lagelonenlanden.
  • Het Britse bedrijf ‘Zambia Sugar’ heeft sinds 2007, onder andere via Nederland, 27 miljoen dollar aan belasting onttrokken aan Zambia. Daar hadden jaarlijks 48.000 kinderen van naar school gekund.
  • Het Australia mijnbouwbedrijf 'Paladin' ontweek in 6 jaar tijd via Nederland 27,5 miljoen belasting via Nederland in Malawi, een van de armste landen ter wereld. Dit had het jaarsalaris kunnen betalen voor 25.000 leraren of zo'n 11.000 verpleegsters.

ActionAid wil een wereldwijde gelijke inkomstenverdeling. Dat kan alleen door eerlijke en transparante belastingregelgeving.

Dit is wat ActionAid wil:

  • Een einde aan de oneerlijke belastingverdragen met ontwikkelingslanden;
  • Een einde aan de belastingkortingen voor multinationals;
  • Een einde aan belastingcompetitie tussen Afrikaanse landen voor het aantrekken van buitenlandse investeringen;
  • Een einde aan de brievenbusmaatschappijen (multinationals die in Nederland geregistreerd staan maar hier eigenlijk niet werkzaam zijn).

Er moet een eind komen aan oneerlijke machtsverhoudingen.

Stop belastingontwijking. Help mee! >>