ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Economische rechtvaardigheid

De welvaart in de wereld is oneerlijk verdeeld. Veel landen zijn rijk, goed ontwikkeld en hebben bloeiende economieën. Maar meer landen zijn nog in ontwikkeling, regeringen zijn vaak instabiel, ondemocratisch en soms zelfs corrupt. Aan deze ongelijkheid moet een eind komen.

Belastingontwijking: wel legaal, niet normaal!

Arme landen zijn kwetsbaar. Overheden staan te springen om buitenlandse investeerders en gaan uit wanhoop contracten aan met multinationals die het land veel te weinig opleveren aan inkomsten, werkgelegenheid en belastingvoordeel. Deze toch al zeer rijke bedrijven verdienen er miljarden aan. Dit geld wordt weggesluisd via belastingparadijzen die er ook economisch voordeel uit halen, waaronder Nederland. Ons belastingsysteem is een belangrijke schakel in de wereldwijde keten van belastingontwijking.

File 22903

Maatschappelijk verantwoord ondernemen?

En dat terwijl het belastinggeld in arme landen zo hard nodig is voor basisvoorzieningen en economische ontwikkeling. Veel van deze grote internationale bedrijven, met hun fabrieken en plantages in ‘lagelonenlanden’, hebben ook jarenlang verzaakt om verantwoord te ondernemen. Neem de kledingindustrie in Azië: de arbeiders maken lange dagen, werken in onveilige gebouwen en verdienen heel weinig geld. Ze hebben weinig keuze. Het is óf die slecht betaalde, gevaarlijke baan óf geen werk.

Ondertussen gaan er vanuit rijke landen wel miljarden aan ontwikkelingshulp naar arme landen. Er is dus geen balans tussen de hulp en handel.  

Ieder jaar verliezen ontwikkelingslanden zo'n $200 miljard aan belastinginkomsten door sluipregels van multinationals.

Dat is veel meer als deze landen ontvangen aan buitenlandse hulp. Geld dat keihard nodig is voor de bouw van scholen, ziekenhuizen en andere voorzieningen. Dat móet anders.

 Zou jij dit pikken? Kom ook in actie via: www.actionaid-petitie.nl

Wat ActionAid doet:

 • Wereldwijd voeren we samen met de ActionAid landenkantoren campagne tegen belastingontwijking, bijvoorbeeld door oneerlijke belastingverdragen op de G8 aan de kaak te stellen;
 • In Nederland doen we onderzoek naar ‘brievenbusmaatschappijen’ en kijken we welke multinationals de regels omzeilen. Gewapend met deze informatie kunnen we politiek en bedrijfsleven overtuigen om belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden tegen te gaan;
 • In ontwikkelingslanden voeren lokale activisten actie voor eerlijke belastingheffing op multinationals en doen we aan budget-tracking, zodat gemeenschappen kunnen zien of de belastinginkomsten van de overheid ook daadwerkelijk ten goede komen aan de broodnodige voorzieningen. 

Successen tot nu toe:

 • Internationaal kregen we grote media-aandacht met onze ‘track-and-trace’ van de 100 grootste belastingontwijkers;
 • In de EU werd (mede door lobby van ActionAid) een akkoord gesloten over transparantie van multinationals: dit maakt het na 10 jaar eindelijk mogelijk om inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen uit Afrika te herleiden en op termijn eerlijker te verdelen;
 • In Nederland wisten we met onze rapporten en cases de politieke druk aardig op te voeren, na Kamervragen en moties van de SP en Groenlinks komt er nu een politiek plan van aanpak tegen belastingontwijking;
 • Via onderzoek en campagne wisten ActionAid activisten in Rwanda de overheid te overtuigen minder belastingkorting te geven aan bedrijven. Hiermee komt bijna $RD 6 miljard aan extra inkomsten vrij voor potentiële publieke voorzieningen.
 • In Zambia hebben onze lokale activisten succesvol gelobbyd voor een verhoging van de belasting op grondstoffenwinning van 3% naar 6%

ActionAid wil een wereldwijde gelijke inkomstenverdeling. Dat kan alleen door eerlijke en transparante belastingregelgeving. Make Tax Fair. Everywhere!

 

File 33050

 Dit is wat ActionAid wil:

 • Een einde aan de oneerlijke belastingverdragen met ontwikkelingslanden;
 • Een einde aan de belastingkortingen voor multinationals;
 • Een einde aan belastingcompetitie tussen Afrikaanse landen voor het aantrekken van buitenlandse investeringen;
 • Een einde aan de brievenbusmaatschappijen (multinationals die in Nederland geregistreerd staan maar hier eigenlijk niet werkzaam zijn).

>>Verdieping: lees meer over ActionAid's wereldwijde Tax Power campagne
>> Lees meer over het Tax Justice Together project - project gefund door de Europese Unie (Engelstalig)