ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Educatie

Onderwijs is niet vanzelfsprekend. In veel arme landen kunnen kinderen niet naar school, omdat zij thuis moeten helpen op het land of in het huishouden. Daarnaast verdienen de ouders in veel gevallen te weinig om de schoolkosten te kunnen betalen.

Kinderen die wel naar school gaan, hebben vaak concentratieproblemen door de honger. Ze gaan ’s ochtends zonder eten van huis en moeten eerst kilometers lopen voordat ze bij de school zijn. Doordat er jarenlang niet voldoende aandacht is geweest voor onderwijs, staan er vaak geen goede leraren voor de klas. De klaslokalen zijn overvol en er is een gebrek aan boeken en ander lesmateriaal.

De weg van school naar huis is niet veilig. Het gebeurt regelmatig dat meisjes onderweg worden lastig gevallen, aangerand of verkracht.

De school is ook lang niet altijd de veilige plek die het zou moeten zijn. Er zijn geen schone en gescheiden toiletten voor jongens en meisjes. Ook zijn meisjes vaak slachtoffer van discriminatie en seksuele intimidatie door de jongens of door de leraren. Het is een opeenstapeling van ernstige problemen. Met als gevolg dat kinderen, en met name meisjes, weinig en of kwalitatief laag onderwijs volgen. Het is voor hen heel moeilijk om de armoede achter zich te laten en een goed leven op te bouwen.  

Dit doet ActionAid voor educatie

File 24217

Samen bouwen aan veilige leeromgeving

ActionAid vindt dat iedereen recht heeft op goed en betaalbaar onderwijs. De school moet een veilige plek zijn waar kinderen het fijn hebben en zich goed kunnen ontwikkelen. Daarom strijden we tegen geweld en intimidatie op school, door voorlichting te geven aan de kinderen en door leerkrachten beter op te leiden. 

Werken aan schooltuinen en waterputten

We werken aan programma’s waarbij er in schooltuinen voedsel wordt verbouwd waarvan de kinderen op school kunnen eten. Wij zorgen voor waterputten bij de school, zodat de kinderen schoon water kunnen meenemen naar huis. En soms bouwen we scholen, omdat er simpelweg geen school is in een gebied waar wel veel kinderen wonen. 

Basisonderwijs én volwassenonderwijs

We werken niet alleen aan basisonderwijs, we maken ook vakopleidingen voor jongeren mogelijk en onderwijs aan volwassenen. Dit doen we allemaal samen met de kinderen, de jongeren, de ouders, de leraren, gemeenschappen en onderwijsgroepen, zodat de verandering ook echt bij henzelf kan beginnen. 

Een paar van onze resultaten:

  • ActionAid werkt al 40 jaar aan onderwijs en is één van de oprichters van de Global Campaign for Education. Ons werk heeft ervoor gezorgd dat meer dan 10 miljoen kinderen voor het eerst naar school konden.
  • ActionAid stond in de jaren ’90 aan de basis van de ‘Reflect’ leermethode voor volwassenen, die inmiddels wordt gebruikt door 500 organisaties in 70 landen wereldwijd. 5 miljoen volwassenen hebben hierdoor al leren lezen en schrijven. 
  • Dankzij ActionAid heeft het IMF de grens aan lerarensalarissen losgelaten, waardoor er wereldwijd veel meer leerkrachten konden worden aangenomen. 
  • In Rwanda heeft ActionAid een ‘Early Childhood Development Center’ opgericht waar kinderen onder de vijf jaar worden voorbereid op het basisonderwijs. De Rwandese overheid heeft het initiatief overgenomen!

File 23427

Feiten & cijfers

  • 67 miljoen kinderen gaan niet naar school,  van de kinderen die wel naar school gaan is 25% een ‘drop-out’, een schoolverlater.
  • 300.000 kinderen gaan niet naar school, omdat zij door warlords worden geroofd en als kindsoldaat worden ingezet in burgeroorlogen.
  • Van de kinderen met een ongeletterde moeder, haalt 50% de 5 jaar niet.
  • Wereldwijd is er een tekort aan 1.7 miljoen goed opgeleide leerkrachten.

ActionAid steunt de lokale bevolking in ontwikkelingslanden op op te komen voor het recht op onderwijs en toegang tot goed onderwijs te vergroten.

Steun ons zodat we samen met de gemeenschappen ervoor kunnen zorgen dat nog meer kinderen goed onderwijs genieten! 

 

File 25655