ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Diamanten uit Zimbabwe

In Zimbabwe is het winnen van diamanten een lucratieve, maar gevaarlijke onderneming. De winning gaat gepaard met corruptie en geweld waar zelfs de Zimbabwaanse overheid bij betrokken is.

In het beruchte diamantengebied Marange in het oosten van Zimbabwe ondersteunen wij onze lokale partner ZELA om de omwonenden van mijnbouwbedrijven te helpen:

  • We doen onderzoek naar de impact van mijnbouw op de lokale gemeenschappen. Uit onze rapporten wordt duidelijk hoeveel geld er verdiend wordt met de mijnbouw, maar ook hoe de omwonenden hier nauwelijks van profiteren. Zij worden getroffen door geweld, vervuiling, ziektes en werkloosheid.
  • We organiseren bijeenkomsten tussen de gemeenschappen, overheid en mijnbouwbedrijven. Zo kunnen de bewoners duidelijk maken wat er anders moet. Onze partners zijn aanwezig om juridische voorstellen te doen voor strengere wetgeving en directe verbeteringen bij de mijnbouwbedrijven.
  •  We geven de bewoners voorlichting over hun rechten en zijn druk bezig met het opzetten van een bewonersnetwerk  waar mensen uit verschillende gemeenschappen ervaringen kunnen uitwisselen en acties voor mijnbouwverbetering kunnen opzetten.

Veronica Zano

File 6491null
Veronica Zano (27) uit Zimbabwe is één van onze Activisten. Zij vecht voor eerlijke mijnbouw en schone diamanten. Veronica geeft gemeenschappen voorlichting over hun rechten en leidt lokale bewoners op om te rapporteren over misstanden.

 

In Zimbabwe wordt miljarden verdiend met de handel in diamanten, maar de lokale bevolking blijft verarmd achter. Vreselijk want diamanten moeten geen vloek zijn maar een zegen!

 

Blogs en nieuws
Syndicate content