ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Grondstoffen uit Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is 's werelds grootste producent van het zeldzame metaal platinum, dat gretig aftrek vindt op de Europese markt. Maar ook steenkool wordt op grote schaal verhandeld. Nederland alleen al importeert elk jaar 40 miljoen ton steenkool uit Zuid-Afrika. De winning van deze grondstoffen gaat echter gepaard met verschillende problemen, zoals onderstaande video duidelijk laat zien.

Grondstoffenwinning is Zuid-Afrika staat gelijk aan gevaarlijke arbeidsomstandigheden, onteigening van grond van kleine boeren en verzuring van water en land. ActionAid is daarom samen met onze partner Bench Marks het Community Monitoring Project gestart.

Activisten uit leefgemeenschappen rondom de steenkool- en platinamijnen krijgen training in het in kaart brengen van de impact van mijnbouw op hun dagelijks bestaan. Zo zijn de bewoners in staat vroegtijdig de gevolgen van mijnbouw te signaleren. Daarnaast leren vrouwen wat hun mensenrechten zijn en hoe en bij wie ze die kunnen claimen. 

Brown Motsau

File 6485null
Brown Motsau (32) woont in Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika. Hij werkt bij Bench Marks en strijdt als ActionAid Activist voor eerlijke mijnbouw. Brown geeft voorlichting en traint mensen om voor hun rechten op te komen. Samen met lokale bewoners brengt hij misstanden naar buiten die anders achter gesloten deuren zouden blijven.

 

Multinationals betalen mijnwerkers lage lonen voor gevaarlijk werk. De mijnbouw zorgt bovendien voor veel milieuvervuiling. Kinderen kunnen het water op veel plaatsen niet eens meer drinken anders worden ze ziek.

 

Blogs en nieuws
Syndicate content