ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Eerlijke mijnbouw

Afrika is rijk aan grondstoffen. Denk aan platinum, diamanten, goud en koper. Mijnbouwbedrijven verdienen goed aan grondstoffen uit Afrikaanse bodem. De lokale bevolking profiteert hier echter nauwelijks van en gaat er in veel gevallen juist op achteruit.

ActionAid wil dat mijnwerkers veilig en goed betaald kunnen werken. Dat de leefomgeving van omwonenden van de mijnen onvervuild moet blijven. En dat de winning van grondstoffen niet gepaard gaat met conflict en armoede in Afrika. Een greep uit onze successen op mijnbouw. 

Successen

 • ActionAid is één van de oprichters van het IANRA-netwerk (International Alliance on Natural Resources in Africa). Een samenwerking van bijna 30 organisaties met veel kennis van grondstoffen, die opkomt voor de rechten van mensen in mijnbouwgebieden.
 • In Zuid-Afrika hebben we de afgelopen jaren 700 bewoners in mijnbouwgebieden opgeleid tot community monitor om misstanden te documenteren en in de media naar buiten te brengen. Tijdens de mijnbouwopstand in Marikana kon ActionAid zich op deze documenten beroepen en 22% loonsverhoging voor de mijnwerkers bedingen. 
 • Na zes jaar actievoeren besluit de Indiase overheid in 2010 de milieuvergunning voor mijnbouwbedrijf Vedanta Resources in te trekken. Een geweldige overwinning voor de inheemse bevolking die hun bedreigde grondgebied hierdoor kunnen behouden.
 • In 2013 heeft ActionAid, samen met IANRA en vrouwen in mijnbouwgebieden, het WOMIN netwerk opgezet van 35 lokale Afrikaanse organisaties die de positie en rechten van vrouwen in mijnbouwgebieden willen verbeteren.
 • ActionAid is bedenker en medeoprichter van Fairphone: het initiatief voor ’s werelds eerste eerlijke mobiele telefoon. 

Dit doet ActionAid

We doen onderzoek en voeren campagne voor betere internationale regelgeving. Ook oefenen we druk uit op mijnbouwmultinationals om op een verantwoorde manier te ondernemen. Dat doen we niet voor, maar mét de lokale bevolking die door kritische blogs en internetpublicaties misstanden aan het licht brengen.

 • We werken in vier landen tegelijk aan een modelwet over mijnbouw, waarin inspraak en bescherming van bewoners en mijnwerkers goed is geregeld (Model Mining Law). Niet zo sexy, maar als deze wet wordt overgenomen heeft dit enorme impact op de inspraak en bescherming van lokale bevolking en arbeiders in en rondom de mijnen.
 • We helpen mensen in mijnbouwgebieden met voorlichting, onderzoek, rechtsbijstand en compensatie. We trainen community monitors in Zuid-Afrika en Zimbabwe om vinger aan de pols te houden, organiseren bewoners in actiegroepen en faciliteren uitwisselingen.
 • ActionAid gaat in Nederland in gesprek met politici en energie- en mijnbouwbedrijven. We stimuleren hen om open te zijn over de herkomst van grondstoffen en om op een verantwoorde manier zaken te doen. 
 • Daarnaast laten we met Fairphone zien dat het wel degelijk mogelijk is om de productieketen van elektronica te verbeteren en stimuleren we andere fabrikanten hetzelfde te doen.  

Afrika is rijk aan grondstoffen. De bevolking profiteert echter niet. Dat móet anders.

Help mee oneerlijke mijnbouw te stoppen. Doneer nu >>

Projecten
 • In Zimbabwe is het winnen van diamanten een lucratieve, maar gevaarlijke onderneming. De winning gaat gepaard met corruptie en geweld waar zelfs de Zimbabwaanse overheid bij betrokken is.

  Vrouwen in diamantmijn
 • Zuid-Afrika is 's werelds grootste producent van het zeldzame metaal platinum, dat gretig aftrek vindt op de Europese markt. Maar ook steenkool wordt op grote schaal verhandeld. Nederland alleen al importeert elk jaar 40 miljoen ton steenkool uit Zuid-Afrika. De winning van deze grondstoffen gaat echter gepaard met verschillende problemen, zoals onderstaande video duidelijk laat zien.

  Mijnwerker in steenkoolmijn (Zuid-Afrika)
 • Congo is rijk aan grondstoffen waaronder goud, koper, kobalt, coltan, uranium en tinerts. Een groot deel van deze grondstoffen wordt gebruikt in onze computers, mobiele telefoons en laptops. Echter, de Congolese mijnwerkers profiteren nauwelijks van hun eigen bodemschatten.

  Kinderen helpen mee in de kobaltmijn
 • In Nederland kun je kiezen voor groene stroom, eerlijke koffie en fairtrade spijkerbroeken. Maar ook voor mobiele telefoons bestaat een eerlijke variant; de Fairphone. 

  Bouw mee aan FairPhone