ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Vluchtelingencrisis

Sinds het conflict in Syrië begon in 2011, domineert het vluchtelingendebat de media. Dagelijks worden we geconfronteerd met verhalen van wanhoop en menselijk leed. Vooral kwetsbare groepen, zoals vrouwen en kinderen, worden getroffen. Uiteindelijk draait het allemaal om mensenrechten, gelijkheid en rechtvaardigheid en problemen aanpakken bij de wortel. De vluchtelingencrisis raakt ActionAid's werk op alle fronten. 

Maar wat zíjn de oorzaken en mogelijke oplossingen? Centraal bij het zoeken naar een oplossing moeten ongelijke machtsverhoudingen staan. Want mensen laten om verschillende redenen hun huizen en families achter om hun leven te riskeren tijdens gevaarlijke tochten. Een belangrijke reden is uiteraard oorlog. Maar er speelt meer mee: klimaatverandering, landroof, werkloosheid, discriminatie, religieus fundamentalisme en politieke vervolging… Het kunnen allemaal factoren zijn om huis en haard te verlaten. 

Wat ze met elkaar gemeen hebben? Ten eerste gaat het in alle gevallen om ongelijke machtsverhoudingen tussen mensen. Ten tweede worden vrouwen dubbel getroffen. En ten derde worden al deze oorzaken totaal genegeerd door onze leiders, terwijl ondertussen grenscontroles worden opgevoerd. 

#RefugeesWelcome

Ondertussen onderneemt ActionAid actie. Op internationaal niveau gaan wij sterke allianties aan met partners die decennia aan de frontlinie hebben gestreden voor de rechten van migranten en vluchtelingen. We pleiten voor een globale aanpak die oorzaken bij de bron aanpakt, daarbij rekening houdend met klimaatverandering, toenemende sociale en economische ongelijkheid en uiteraard conflicten. Tot die tijd bieden we urgente noodhulp, bijvoorbeeld in Jordanië en Libanon, waar we essentiële middelen, zoals EHBO-dozen en warme kleding en dekens verstrekken. 

In Griekenland heeft ActionAid een nationaal programma ontwikkeld dat zich grotendeels richt op het verlenen van humanitaire hulp op Lesbos, een eiland met nog geen 100.000 inwoners waar alleen al in 2015 ruim 300.000 mensen aankwamen. Zoals in veel landen, werken we ook hier met lokale organisaties en vrijwilligers en richten we ons op de kwetsbaarste groepen, zoals vrouwen en kinderen. Zo creëren we veilige plekken voor vrouwen en doen we gerichte distributies. Ook verstrekken we informatie over de rechten die vluchtelingen hebben en maken we ze wegwijs in het Europese systeem. Zo bieden we, zolang duurzame oplossingen uitblijven, praktische hulp dat nog niet door andere organisaties is ondervangen.

Griekenland bevindt zich in een serieuze crisis. Men kan simpelweg de grote aantallen vluchtelingen niet meer aan. Levenloze kinderen spoelen aan bij de Griekse kust, een gegeven dat wordt genegeerd door Frontex - het EU-agentschap dat grenscontroles beheert. Ondanks dit alles heeft de EU tot nu toe slechts twee ‘oplossingen’ bedacht: het intensiveren van grenscontroles, en het doorsturen van 86 vluchtelingen die aankwamen in Griekenland. 

ActionAid pleit, samen met Oxfam en de lokale organisatie Praxis, voor een rechtvaardig nationaal en Europees beleid dat de rechten van vluchtelingen waarborgt. We beseffen dat voor een lange-termijnoplossing is een politiek besluit nodig is, dat oorzaken aanpakt en een rechtvaardig asiel- en migratiebeleid waarborgt. 

ActionAid Nederland heeft zich, net als Frankrijk en Ierland, bij nationale initiatieven aangesloten die opkomen voor de rechten van vluchtelingen. Ook roepen we, samen met andere organisaties, Europese leiders op om in actie te komen. Zo steunden we ook de petitie van Amnesty International, waarmee premier Rutte werd opgeroepen om meer vluchtelingen toe te laten. 

Ondanks alles zijn wij hoopvol. Door de vele kleine initiatieven van solidariteit en vrijgevigheid. En door de oproep van sommigen aan de regering om het menselijke aspect niet uit het oog te verliezen, ondanks de angsten, vooroordelen of politieke overtuigingen die tot een ander besluit kunnen leiden. Wij hebben deze stemmen nodig om samen een sterk, solidair geluid te kunnen laten horen.

Steun onze noodactie voor vluchtelingen. Dank je wel! >>