ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Duurzame landbouw in Zimbabwe

In Zimbabwe heeft ActionAid in zes disctricten het Conservation Women Farming project opgezet. Met dit project steunen wij boerinnen in hun strijd om meer zeggenschap over land en betere toegang tot zaden, mest en gereedschap.

Landbezit. Een beladen onderwerp in Zimbabwe. Sinds 2000 heeft president Mugabe een tal van landhervormingen doorgevoerd. Het corrupte en willekeurige landbouwbeleid treft vooral de voedselzekerheid van boerinnen. Zelden hebben zij toegang tot gereedschap, zaden en mest. Met het Conservation Women Farming project wil ActionAid dit veranderen.

Inmiddels hebben 700 vrouwen een stuk land kunnen bemachtigen waarop zij gewassen als maïs, zonnebloem en pompoen verbouwen. Niet alleen de aangesloten vrouwen hebben baat bij het project, ook de omringende leefgemeenschap profiteert mee van de betere oogsten.

Roselyn Goto

File 6473null
Een van de Zimbabwaanse boerinnen die zich aanmeldde voor het Conservation Women Farming project is Roselyn Goto (56). In 2008 nam haar leven een drastische wending toen zij lid werd van het Conservation Women Farming project in haar district. In 2010 werd Roselyn Goto uitgeroepen tot de meest succesvolle boerin in haar district.

Nooit heb ik durven dromen van een eigen stuk land. Mijn leven is sindsdien niet meer hetzelfde. We lijden niet langer honger en eten nu in plaats van één keer per dag drie volledige maaltijden. Mijn eerste oogst heeft zoveel maïs opgeleverd dat ik zelfs een deel heb kunnen verkopen op de markt.

 

Blogs en nieuws
Syndicate content