ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Honger in Kenia

Kenia is al meerdere malen keihard door honger en droogte getroffen. ActionAid wil het land helpen om een volgende ramp te voorkomen, daarbij gaan we op drie manieren te werk:

1. Landroof aan banden

In Kenia worden steeds vaker land voor een symbolische prijs verkocht aan buitenlandse bedrijven. Vaak gaat het om biobrandstofbedrijven die voor een spotprijs grote hectares land inkopen (landroof). De beloofde banen en nieuwe voorzieningen blijven uit en lokale bewoners staan met lege handen. Mede dankzij het werk van onze activisten in Kenia is een nieuwe landwet aangenomen. De wet bepaalt dat bedrijven niet zomaar land van de overheid mogen kopen, maar daarvoor eerst moeten overleggen met de bewoners. Een mijlpaal die nu natuurlijk gehandhaafd moet worden.

2. Vrouwen versterken

Hoewel vrouwen 80% van het voedsel in Kenia produceren, is vrijwel altijd de man eigenaar van het stuk land. Op veel plaatsen kunnen vrouwen niet eens zelf een lening afsluiten om gereedschap en zaaigoed te kopen. Absolute prioriteit voor het komende jaar is daarom het versterken van de positie van Keniaanse boerinnen. Hoe groot het effect hiervan kan zijn, blijkt uit ons programma in Malawi waar we 7250 boerinnen betere toegang konden geven tot land, agrarische middelen en krediet. De oogst binnen het programma in Malawi is inmiddels verdubbeld! 

3. Wapenen tegen klimaatverandering

Steeds vaker worden Afrikaanse boeren gecon fronteerd met lange periodes van droogte of juist extreme regenval. Een jaar geleden werd de Hoorn van Afrika nog geraakt door de ergste droogte van de afge lopen 60 jaar. ActionAid schoot te hulp en startte tegelijkertijd een programma om een volgende hongersnood te voorkomen. Bijvoorbeeld in Isiolo in Kenia, waar Zainabu Kamoto met de Female Farmer’s Association indruk wekkende stappen zet om zich te wapen tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Uw steun is hard nodig

Samen met activist David Barissa Ringa van ActionAid Kenia hebben we in kaart gebracht welke zaken op dit moment het hardste nodig zijn. Het team van David staat klaar om in actie te komen en daarvoor is uw hulp nodig. Met uw steun kunnen wij in 2013 onder andere:

  • Een onderzoeksrapport uitbrengen over de nieuwe landwet
  • 180 vrouwelijke leiders trainen en bijstaan met juridisch advies 
  • 2500 boerinnen toegang bieden tot droogtebestendige zaden  
  • 6 boerinnenbonden bijstaan bij de verkoop van hun producten 
  • Een waterbassin aanleggen voor de 10.000 inwoners van Isiolo
  • Campagnevoeren om de positie van Afrikaanse vrouwen te verbeteren

Klik hier om het programma in Kenia te steunen >