ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Versterken van boerinnen in Malawi

In Malawi betekent het bezitten van een stuk land macht, geld en voedselzekerheid. Hoewel 80% van het werk op het land wordt uitgevoerd door vrouwen, bezit nog geen 4% van de vrouwen een stuk grond. 

ActionAid heeft in Malawi de succesvolle Reflect Circels opgezet. In deze groepsgesprekken krijgen vrouwen voorlichting over hun landrechten terwijl ze tegelijkertijd leren lezen en schrijven. Niet kunnen lezen of schrijven is namelijk een grote beperking voor veel vrouwen in Afrika.

Met het WOLAR programma is een flinke stap gezet op het vlak van vrouwen- en landrechten. In Malawi:

  • hebben 7250 boerinnen verbeterde toegang tot land, zaden en gereedschap;
  • is boerinnenbond COWFA georganiseerd, die de oogst in één jaar tijd verdubbelde;
  • heeft COWFA steun gekregen van de president en een onderscheiding ontvangen van Unesco.

De Reflect Circles worden voortgezet in Oeganda, waar Harriet Gimbo boerinnen wapent tegen klimaatverandering. Ondertussen blijven de boerinnenbonden in Malawi actief en kunnen vrouwen samen op blijven komen voor hun rechten en belangen. Eén van de boerinnen die zich heeft aangesloten is Thabo Chidimba (37).

Thabo Chidimba

File 9950Thabo Chidimiba (37) leefde jarenlang onder de armoedegrens. Tot zij met hulp van ActionAid haar land kon registreren en zich aansloot bij boerinnenbond COWFA. Samen met 30 andere boerinnen heeft Thabo een manier gevonden om het land optimaal te gebruiken. Ze maken compost en hebben irrigatiekanalen aangelegd. Hierdoor is de oogst altijd goed, ook in tijden van langdurige droogte.  

Het afgelopen jaar produceerden we maar liefst 7,5 ton maïs! Meer dan genoeg om onze families mee te onderhouden.
Nieuws en blogs
Syndicate content