ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Klimaatbestendigheid in Kenia

De provincie Isiolo is één van de droogste gebieden van Kenia. Het gebied is rijk aan natuurlijke bronnen maar economisch gezien slecht ontwikkeld, door de beperkte infrastructuur en gebrek aan steun van de overheid. Er valt minder dan 500 mm regen per jaar, waardoor landbouw en veeteelt problematisch zijn. Omdat het met name vrouwen zijn die het land bebouwen, ondervinden zij de meeste problemen door de droogte. 

De afgelopen jaren heeft ActionAid, in samenwerking met AUSAID, een succesvolle aanpak geïmplementeerd: de zogenaamde Farmer Field Schools (FFS). Deze methode is ontwikkeld door de VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en beoogt de voedselzekerheid te vergroten door trainingen over duurzame landbouwtechnieken, georganiseerde voedselproductie en opslagmogelijkheden. Tot slot is er aandacht voor empowerment en de ontwikkeling van de gemeenschap als geheel door bijvoorbeeld coöperaties op te richten. 

File 36025

Vroeger  leefden we continu in onzekerheid omdat er erg weinig regen valt. Dankzij de training is de oogst verbeterd en heb ik ook andere bronnen van inkomsten.

- Elizabeth Kalemnya, boerin in de regio Isiolo. Bekijk hier haar verhaal.

Trackrecord

In de gebieden waar de scholen staan is de voedselproductie meer dan verdubbeld. Er zijn meer irrigatiemogelijkheden en er is een grotere variatie aan inkomstenbronnen. Ook zijn boeren goed geïnformeerd over hun rechten en in staat voor zichzelf op te komen bij lokale overheden. 

Dit project

ActionAid breidt het succesvolle FFS-programma nu uit naar Burat Ward. Deze gemeenschappen kwamen in de eerste instantie niet in aanmerking omdat er te weinig budget en capaciteit was. Het project zal zich hoofdzakelijk richten op vrouwen en jongeren. We zetten 10 Farmer Field Schools op, die ieder gemiddeld 25 boeren zullen opleiden: een totaal van 250 mensen. Iedere deelnemer zal jaarlijks weer twee nieuwe boeren opleiden, waardoor we na twee jaar meer dan 1000 boeren hebben bereikt. Door trainingen, campagnes en inzet van media verwachten we nog eens minstens 6000 andere boeren te bereiken in Kenia.