ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Voedselzekerheid

Vandaag de dag lijden wereldwijd bijna 1 miljard mensen honger. Alleen al in Afrika is een op de drie mensen ondervoed. De grootste groep die honger lijdt zijn vrouwen en meisjes op het platteland. Dit moét anders.

ActionAid helpt gemeenschappen in ontwikkelingslanden, en met name boerinnen, op te komen voor hun recht op land en recht op voedsel. Wij helpen met trainingen, rechtsbijstand en toegang tot agrarische middelen. Ook helpen we bij lobby op nationaal en internationaal niveau. En met succes.

Deze infographic laat kort en krachtig zien waarom boerinnen essentieel zijn voor de voedselzekerheid en wat ze nodig hebben om sterker te staan en hun productie te verhogen.


Successen 

 • Tussen 2006 en 2010 voerde ActionAid in 33 landen de campagne HungerFREE. In Gambia wisten lokale boerinnen hiermee het nationale landbouwbudget te verhogen van 3 naar 6% van het BNP, met daarbij speciale aandacht voor de rechten van vrouwen. In Kenia overtuigde ActionAid de regering om in de nieuwe grondwet vast te leggen dat kleinschalige boeren voortaan kunnen rekenen op irrigatie van 1 miljoen hectare landbouwgrond. 
 • In Kenia trainde ActionAid lokale boeren in het aanvechten van landroofpraktijken. In 2011 konden hierdoor 20.000 mensen blijven wonen in het gebied rond de Dakatcha bossen. Biobrandstofplantages die landroof in de hand werken werden bovendien in de hele regio aan banden gelegd. 
 • Door de jaren heen bracht ActionAid overal ter wereld vrouwen bijeen in boerinnenbonden. Zo droegen we in Malawi bij aan de oprichting en activiteiten van de Coalition of Women Farmers die inmiddels is uitgegroeid naar 60.000 leden en erkenning kreeg van UNESCO. In India hielpen we 27.000 Dalit vrouwen met hun aanvraag om land op eigen naam te registreren en ook in Mozambique, Sierra Leone en Guatamala brachten we duizenden vrouwen op de been.
 • In 2008, tijdens de South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) top in Sri Lanka, lobbyde ActionAid samen met andere NGO’s met succes voor een regionale voedselbank die de voedselzekerheid van 1,5 miljard mensen verbetert.
 • Tussen 2009 en 2012 zette ActionAid vanuit Nederland het Women’s Land Rights programma (WOLAR) op waarmee 22.000 vrouwen in vijf Afrikaanse landen via Reflect Cirkels hun toegang en controle over land en landbouwmiddelen wisten te vergroten. Georganiseerd in bonden kunnen de boerinnen nu aanspraak maken op zaden, landbouwgereedschap en krediet bij de bank. Het programma kreeg erkenning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt nu uitgebreid naar Ghana en Rwanda.

Dit doet ActionAid:

 • Uit verschillende studies blijkt dat investeren in kleinschalige landbouw één van de meest effectieve manieren is om honger en armoede tegen te gaan. We kiezen bewust voor het bevorderen van kleinschalige landbouw, omdat dit direct effect heeft op de voedselzekerheid in arme gemeenschappen. Ongeveer de helft van de voedselvoorziening wereldwijd, en maar liefst 90% van al het voedsel in Afrika, wordt geproduceerd door kleinschalige boeren en boerinnen.
 • We oefenen druk uit op bedrijven en overheden om beleid dat honger verergert te veranderen. We voeren campagne tegen landroof en de internationale drijfveren daarachter.
 • Daarnaast doen we er alles aan om investeringen in duurzame en klimaatbestendige landbouw te stimuleren en de voedselzekerheid van 25 miljoen mensen te verbeteren.
 • Wij focussen op vrouwen, want zij produceren de helft van het voedsel in de wereld en tot 80% van het voedsel in de meeste ontwikkelingslanden. ActionAid helpt plattelandsvrouwen in Afrika zich te organiseren om hun positie te verbeteren. 

Uw steun is onmisbaar! Om de achterliggende oorzaken van honger aan te pakken, is uw steun hard nodig. Doneer nu en help mee een einde te maken aan honger >> 

Projecten
 • In Zimbabwe heeft ActionAid in zes disctricten het Conservation Women Farming project opgezet. Met dit project steunen wij boerinnen in hun strijd om meer zeggenschap over land en betere toegang tot zaden, mest en gereedschap.

 • In Afrika is klimaatverandering een dagelijkse realiteit. Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met lange periodes van droogte of juist extreme regenval. Vooral boerinnen worden hierdoor getroffen.

 • De provincie Isiolo is één van de droogste gebieden van Kenia. Het gebied is rijk aan natuurlijke bronnen maar economisch gezien slecht ontwikkeld, door de beperkte infrastructuur en gebrek aan steun van de overheid. Er valt minder dan 500 mm regen per jaar, waardoor landbouw en veeteelt problematisch zijn. Omdat het met name vrouwen zijn die het land bebouwen, ondervinden zij de meeste problemen door de droogte. 

  Isiolo
 • Kenia is al meerdere malen keihard door honger en droogte getroffen. ActionAid wil het land helpen om een volgende ramp te voorkomen, daarbij gaan we op drie manieren te werk:

 • In Malawi betekent het bezitten van een stuk land macht, geld en voedselzekerheid. Hoewel 80% van het werk op het land wordt uitgevoerd door vrouwen, bezit nog geen 4% van de vrouwen een stuk grond. 

  Zenia uit Malawi laat trots haar oogst zien