ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Onze strategie

Begin 2012 hebben wij de laatste hand gelegd aan onze nieuwe strategie 'Action for Equity in Africa - natural resources for just and sustainable Africa'.

In de aankomende vijf jaar (2012 - 2017) zullen wij ons toeleggen op de onderstaande twee doelstellingen.

  • Het versterken van de politieke invloed van de meest arme en kwetsbare bevolking in Afrika, met nadruk op vrouwen. We roepen overheden en (inter)nationale bedrijven ter verantwoording in ons streven naar een rechtvaardig en duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen in Afrika.
  • Bijdragen aan gedragsverandering van de Nederlandse burgers en hen waar nodig actief te betrekken om onze doelstelling - een rechtvaardig en duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen in Afrika - kracht bij te zetten.

Klik hier voor de volledige Strategie ActionAid Nederland 2012-2017: Action for Equity in Africa - natural resources for just and sustainable Africa

Ook ActionAid International heeft sinds dit jaar een nieuwe strategie voor de periode 2012 - 2017. Klik hier voor deze nieuwe internationale strategie van ActionAid.