ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Samenwerking

Wij werken zij aan zij met de lokale bevolking in Afrika. Door de nauwe banden met onze lokale activisten, kunnen we regelmatig updates uit het veld brengen.

Een betrouwbaardere bron kun je je niet voorstellen. Wij starten lokaal en brengen vervolgens het nieuws en de ervaringen naar het Nederlandse publiek en beleidsmakers op nationaal en internationaal niveau. We voeren campagne en beïnvloeden het beleid van de overheid, bedrijven en instellingen in het belang van de meest arme en kwetsbare mensen.

We werken open en transparant volgens de richtlijnen van ActionAid International. Hiernaast vind je onze Open Information Policy.

Samenwerking

Verandering brengen kunnen we niet alleen. Dat vereist samenwerking. Daarom werken we nauw samen met een groot aantal nationale en internationale netwerken.

Fair Green and Global Alliantie (FGG)

FGG is een samenwerkingsverband van Both ENDS, SOMO, TNI, CCC, Milieudefensie en ActionAid. Gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft FGG als doel de slagkracht en stem van ‘civil society’ in ontwikkelingslanden te vergroten en de zelfredzaamheid van mensen te versterken. Door in te zetten op de kracht van lokale maatschappelijke organisaties, die werken op het gebied van mensenrechten, duurzaamheid en milieu.

International Alliance of Natural Resources in Africa (IANRA)

IANRA zet zich in voor rechtvaardigheid en transparantie in de mijnbouw in Afrika. Deze platformorganisatie bestaat uit 26 organisaties uit negen verschillende Afrikaanse landen. Gezamenlijk onderhouden zij banden met honderd lokale organisaties door heel Afrika. ActionAid maakt als enige Europese organisatie deel uit van IANRA

Tax Justice Nederland

ActionAid is lid van de Nederlandse tak van Tax Justice. Dit samenwerkingsverband van acht Nederlandse maatschappelijke organisaties zet zich in voor een transparant en rechtvaardig belastingsysteem dat bijdraagt aan internationale ontwikkeling.

Publish What You Pay

In Nederland is ActionAid één van de drie lidorganisaties van de campagne Publish What You Pay. Deze wereldwijde campagne vecht al jaren tegen de corruptie in de mijnbouwsector en wordt ondersteund door ruim zeshonderd organisaties. 

IFSN

ActionAid is lid van het International Food Security Network (IFSN). Het doel van dit netwerk is om het onderwerp voedselzekerheid stevig op de politieke agenda te houden en kwetsbare groepen, zoals vrouwen en kleine boeren, een stem te geven in het debat.