ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Werkwijze

In het werk van ActionAid staan mensen altijd centraal. Wij werken vanuit het idee dat alle mensen gelijk zijn en dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Hieronder lees je meer over onze werkwijze.

Onze visie

Een wereld zonder armoede en onrecht waarin elk individu recht heeft op een waardig bestaan.

Onze missie

Samenwerken met kansarme en buitengesloten mensen om armoede en onrecht uit te bannen.

De ‘Human Rights Based Approach’

In het werk van ActionAid staan mensen en hun rechten altijd centraal. Deze ‘human rights based approach’ houdt in dat wij bij ActionAid geloven dat ieder mens het in zich heeft om zelf verandering teweeg te brengen voor zichzelf, zijn of haar familie en gemeenschappen. Dit gaat zowel op voor mensen in ontwikkelingslanden, onze partners en supporters, als voor ons eigen personeel. 

Dit schema geeft een overzicht van hoe het Human Rights Based Approach verschilt t.o.v. een needs-based approach.

File 25572In deze benadering worden de krachten en de kwaliteiten van individuen gezien als de belangrijkste factoren voor het genereren van veranderingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Mensen in armoede wachten niet totdat er iets verandert; ze doen hier zelf iets aan. ActionAid dient als katalysator voor deze veranderingen.

Deze gedachte stuurt ons werk aan. Het staat voor waar wij in geloven en hoe wij resultaten bereiken.

‘Bottom-up Approach’

ActionAid werkt in meer dan 45 landen en volgt een ‘bottom up’ benadering. Dit houdt in dat wij ervan overtuigd zijn dat verandering moet voortkomen vanuit de lokale gemeenschappen zelf en niet van boven af moet worden opgelegd. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Johannesburg, Zuid Afrika omdat we het belangrijk vinden dichtbij de mensen te zijn waar wij mee werken. We zijn de enige internationale NGO met een hoofdkantoor in Afrika.

Vrouwen staan centraal in ons werk omdat ervaring ons heeft geleerd dat armoede alleen echt kan worden bestreden door de centrale rol van vrouwen in ontwikkelingsprocessen te erkennen.

Onze waarden

Onze waarden kunnen als volgt worden samengevat:

  • Wederzijds respect: alle mensen zijn evenveel waard
  • Billijkheid en rechtvaardigheid: iedereen zou dezelfde rechten en kansen moeten hebben
  • Eerlijkheid en transparantie: we zijn open over en verantwoordelijk voor onze daden, beoordelingen en relaties met anderen
  • Onafhankelijkheid: we zijn onpartijdig en niet gelieerd aan een religieuze of politieke partij of gedachtegoed
  • Solidariteit: we werken samen met mensen in ontwikkelingslanden en met onze partners
  • Vastberadenheid: we gaan uitdagingen aan zonder bang te zijn voor mislukkingen

Onder publicaties vindt u het gehele 'Human Rights Based Approach Handboek' van ActionAid.