ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Investeren in een betere wereld

ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. Zoals het recht op eten. Op onderwijs. Op inspraak in beslissingen. Ons doel is mensen in ontwikkelingslanden te helpen zich op eigen kracht uit armoede op te werken. Dat begint met het goed in kaart brengen van de problemen, samen met de allerarmsten.

Blijvende impact

ActionAid verenigt mensen, geeft rechtsbijstand en training, zodat mensen kunnen opkomen voor hun rechten en hun eigen leiders ter verantwoording kunnen roepen. Veel problemen kunnen niet lokaal worden opgelost, maar vragen om betere internationale regelgeving. In Europa en in Nederland roepen we regeringen en bedrijven op om oneerlijk beleid met grote gevolgen voor ontwikkelingslanden te veranderen. Door te investeren in de projecten van ActionAid kunt u levens blijvend veranderen. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van noodhulp, voedselzekerheid, onderwijs en economische rechtvaardigheid, of een combinatie hiervan. 

Bekijk in ons jaarverslag onze resultaten van 2015.  

 

Meer weten?

Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven, fondsen en particulieren die bereid zijn hun tijd, netwerk, expertise of (financiële) middelen in te zetten voor een betere wereld. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Arelys de Yanez, senior program officer bij ActionAid via arelys.deyanez@actionaid.org of bel 020-5206210.

 

Maak een verschil
  • Minke van Rees is directeur voor natuur en onderwijs bij de Turing Foundation. Dit fonds draagt 95.000 euro bij aan ActionAid’s onderwijsproject in Sierra Leone, dat zich richt op de kwaliteit van...
  • Na een veelbewogen carrière, waarbij ze voor vele ontwikkelingsorganisaties over de hele wereld werkte, is Arelys de Yanez sinds 2014 senior program officer bij ActionAid Nederland. 
  • Investeren in een project van ActionAid? De volgende projecten hebben nog een financieringstekort. Bijdragen aan deze speciale projecten is mogelijk vanaf duizend euro.