ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Kom in actie tegen Landroof

 #LandFor communities! Not for grabs!

ActionAid voert de internationale campagne #LandFor om landroof aan te pakken en de landrechten van mensen in ontwikkelingslanden te beschermen. Jouw hulp is nodig. Kijk op deze pagina hoe jij kunt helpen bij 'Wat kun jij nu doen'.

 

File 25201

Te vaak zijn kwetsbare gemeenschappen in ontwikkelingslanden de dupe van (grootschalige) landacquisities. Ze raken hun land zonder voldoende inspraak of soms zelfs zonder hun medeweten kwijt aan buitenlandse bedrijven die het land vooral gebruiken voor het telen van exportgewassen, waaronder biobrandstoffen.

ActionAid werkt op lokaal maar ook op internationaal niveau aan dit probleem. Lokaal werken we met gemeenschappen, in het bijzonder vrouwen, om hen te helpen bij het claimen van hun (land)rechten, en het verbeteren van de kleinschalige landbouwproductie. Nationaal werken we aan verbetering van wetgeving en beleid, die de rechten van gemeenschappen en vrouwen beter beschermt. Deze infographic laat kort en krachtig zien waarom boerinnen essentieel zijn voor de voedselzekerheid en wat ze nodig hebben om sterker te staan en hun productie te verhogen.

Internationaal kaarten wij aan waar het misgaat en geven aanbevelingen hoe verantwoordelijke overheden, bedrijven en internationale organisaties landroof kunnen stoppen.

Het zijn onder meer de perverse prikkels en het beleid van overheden wereldwijd, waaronder ook Nederland en de EU, die de vraag naar land en landroof in de hand werken (zie het rapport The Great Land Heist). ActionAid roept overheden wereldwijd op tot échte actie om landroof te stoppen en biedt ze een duidelijk stappenplan in het rapport Act On It: 4 key steps to prevent land grabs.

Hoog tijd om landroof te stoppen! En hoog tijd voor beleid en investeringen die duurzaam gebruik van het land bevorderen, en die de rechten, de voedselzekerheid en het bestaan van lokale gemeenschappen niet schaden maar juist te verbeteren.

Wat kun jij nu doen?

Hoe groter de aandacht voor dit onrecht, hoe groter de kans dat er sneller iets aan gedaan wordt!

  • Deel dit toffe filmpje over landroof in een Hollandse woonwijk dat op ludieke wijze laat zien wat landroof is! 
  • Bekijk de fototentoonstelling die het succes van landrechten voor vrouwen laat zien. Op dit moment is de tentoonstelling te zien in Cafë Planet in het gebouw van Buitenlandse Zaken (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag)
  • Blijf onze campagne volgen via Twitter (@ActionAid_NL), FB (facebook.com/ActionAidNederland), of onze e-nieuwsbrief. Daar delen we alle successen en acties waar jij aan mee kunt doen!
  • De winaars van de  cartoon caption contest zijn bekend gemaakt De cartoon is door meer dan 2,4 miljoen mensen gezien!  
  • En natuurlijk kun je altijd ActionAid financieel steunen in ons werk om op te komen voor het recht van mensen op land en voedsel, sámen met de gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Doneer nu!

Meer weten?

 File 31518