ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Q&A Schenken met belastingvoordeel

Hoe kan ik maximaal gebruik maken van giftenaftrek?

U kunt dit doen door uw vaste bijdrage aan ActionAid vast te leggen in een onderhandse akte of een notariële akte. U legt vast dat u jaarlijks in vaste termijnen eenzelfde bedrag schenkt voor een periode van minimaal vijf jaar. Hiermee vervalt de drempel voor giftenaftrek en maakt u maximaal gebruik van giftenaftrek.

Wat is het voordeel voor ActionAid?

Een schenking per akte wordt aangegaan voor tenminste vijf jaar. Dit biedt ActionAid de financiële zekerheid om projecten op lange termijn aan te gaan. Door uw gift voor meerdere jaren vast te leggen, hebben onze lokale partners de zekerheid dat zij hun goede werk kunnen voortzetten. Belangrijk, zeker voor projecten met een lange adem. 

Wat is het voordeel voor mij als donateur?

Normaal gesproken zijn donaties slechts deels aftrekbaar en alleen als ze tussen de 1 en 10 procent van uw verzamelinkomen bedragen. In de meeste gevallen blijkt dat de 1% drempel niet gehaald wordt. Dit is vaak het geval bij tweeverdieners omdat de inkomens en de giften bij elkaar opgeteld worden voor de giftenaftrekregeling. Met een akte kunt u tot 52 procent van uw donatie terug krijgen. Op een maandelijkse bijdrage van € 10,- per maand geeft de belastingdienst u tot wel € 62,- per jaar retour. Bekijk via de Schenkcalculator wat voor u het voordeel is. 

Moet de periodieke schenking altijd worden vastgelegd bij de notaris?

Nee. Dat hoeft niet meer. Voorheen waren schenkingen aan goede doelen alleen volledig aftrekbaar als deze werden vastgelegd in een notariële akte. Per 1 januari 2014 is tussenkomst van de notaris niet meer nodig. U kunt de periodieke schenking vastleggen in een onderhandse akte.Wilt u een grote bijdrage geven verbonden aan een bepaald project? Of wilt u meerdere goede doelen combineren in één akte van schenking? Dan kan een notariële akte een betere optie zijn. Wij spreken dit graag persoonlijk met u door. 

Wanneer stopt de schenking?

U doet de schenking voor een periode van minimaal 5 jaar. Steeds meer donateurs kiezen voor een schenking voor onbepaalde tijd. Hierdoor hoeven zij niet iedere 5 jaar opnieuw een akte op te laten maken. Natuurlijk zitten zij nergens aan vast. Na de eerste termijn van 5 jaar kunnen zij ten alle tijde met één telefoontje hun bijdrage beëindigen. Hoe lang u de schenking doet, is volledig aan u.   

Ik maak al gebruik van belastingaftrek voor mijn giften. Is het dan toch zinvol een akte op te maken?

Periodieke schenkingen die zijn vastgelegd in een akte, zijn onbeperkt aftrekbaar. Het voordeel hiervan is dat ook uw giften die normaal gesproken onder de 1% of boven de 10% drempel vallen aftrekbaar worden (mits vastgelegd in een akte). 

Ik steun meerdere goede doelen. Is het mogelijk om al deze giften in één akte op te nemen?

Ja dat kan. ActionAid werkt samen met Schenkservice die donateurs de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een 'gebundelde schenking'. Hierin kunt u naast ActionAid nog 5 andere goede doelen aan uw akte toevoegen. Hierdoor worden deze giften ook volledig aftrekbaar. De kosten van de akte worden gedeeld door de opgenomen goede doelen, wat het dus nog voordeliger voor ons maakt. Voorwaarden zijn dat het gaat om ANBI's en het jaarlijkse bedrag van schenking minimaal € 100,- per jaar bedraagt. 

Moet ik mijn schenkingsbijdrage zelf overmaken?

Nee. Op de overeenkomst kunt u een machtiging afgeven voor automatische incasso. U bepaalt zelf in welke termijnen u uw schenking wilt voldoen (per jaar/half jaar/kwartaal/maand). Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om uw bijdrage zelf over te maken. Let dan wel op dat u uw jaarlijkse bijdrage voor het einde van het jaar aan ActionAid overmaakt. Dit in verband met uw belastingaangifte.

Ik heb een akte opgemaakt voor NiZA. Moet deze nu aangepast worden?

Nee, dat is niet nodig. NiZA heeft zich als ActionAid laten registreren bij de Kamer van Koophandel en ook de belastingdienst op de hoogte gebracht. Uw huidige akte is dus gewoon geldig ten gunste van ActionAid. Wel dient u ActionAid te Amsterdam in te vullen in het  ANBI zoekprogramma van de Belastingdienst wanneer u uw giften af wilt trekken. De oude naam wordt namelijk niet meer herkend. Wanneer u een nieuwe akte laat opmaken wordt daar vanaf nu de naam ActionAid gebruikt.

Contact

Stond uw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact op met Anika van den Bergh, tel: 020 520 62 10 of stuur een e-mail naar schenken@actionaid.nl. Voor vragen over de fiscale kant van schenken kunt u ook bellen met de belastingtelefoon, tel: 0800-0543 (gratis).