ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Publicaties

 1. In de zomer van 2010 hebben verschillende stakeholders afgesproken een dialoog te voeren over transparantie in de toeleveringsketen van steenkool en over de sociale, ecologische en economische impact...
 2. Volgens de voorlopige resultaten van dit rapport zijn ontwikkelingslanden al goed op weg om minder afhankelijk te worden van buitenlandse hulp. Vanaf 2002 is de afhankelijkheid van de groep...
 3. Ontwikkelingslanden lopen jaarlijks meer dan $138 miljard dollar mis doordat zij torenhoge belastingkortingen verlenen aan multinationals, zo blijkt uit dit onderzoek.Het rapport toont aan dat de...
 4. Report about the impact of Anglo Platinum on poor communities in Limpopo, South Africa 
 5. ActionAid heeft een analyse laten maken van het rapport van de Europese Commissie over de sociale gevolgen van biobrandstoffen en een reactie gepubliceerd. Het rapport is volgens ActionAid...
 6. Ons werk in Afrika vindt vooral plaats op de thema’s land en voedsel, eerlijke mijnbouw en de strijd tegen belastingontwijking. Samen met onze Nederlandse alliantiegenoten en internationale ActionAid...
 7. Dit rapport beschrijft aan de hand van voorbeelden uit Guatamala, India en Sierra Leone, wat het potentieel is van landrechten. Al jaren voeren activisten campagne voor het recht van vrouwen op...
 8. Dit paper is geschreven in opdracht van ActionAid in Nederland. Het heeft als doel inzicht te geven in de mate waarin Nederlands beleid investeert in de positie en conditie van kleinschalige...
 9. Aanbevelingen van de Fair, Green and Global Alliance aan Minister Ploumen:Met het kabinet Rutte II is een wens van de leden van de Fair, Green and Global Alliance (FGG) in vervulling gegaan:...
 10. One of the primary wishes of the Fair, Green and Global Alliance (FGG) members was recently fulfilled by the Rutte II Cabinet: the trade and global development posts have been brought under a...
 11. In dit rapport wordt uiteengezet hoe de multinational Associated British Food Group (ABF) op grote schaal belasting ontwijkt in Zambia, één van de armste landen ter wereld. Mede door gebruik te maken...
 12. De vraag naar gewassen voor biobrandstofproductie concurreert vaak direct met voedselproductie en leidt tot het vrijmaken van extra landbouwgrond, wat gepaard kan gaan met het kappen van bos. Dit...
 13. De Fair, Green & Global Alliance maakt zich grote zorgen over de plannen in het nieuwe regeerakkoord om een nog groter deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking via de private sector te...
 14. Vier jaar lang werkte ActionAid nauw samen met lokale gemeenschappen uit 24 landen om de impact van land grabbing in kaart te brengen. Dit resulteert in het nieuwe rapport Lay of the Land. In het...
 15. Deze toolkit is een belangrijk onderdeel van de campagne We Won't Accept Hunger. De toolkit geeft je ideeen, tips en aanknopingspunten bij het bedenken, plannen en uitvoeren van je eigen acties om...
 16. Dit is rapport 3 van de 6 Womin rapporten die samen een geheel vormen.Deze collectie van Womin onderzoeksrapporten verkent een brede range van thema’s en vragen in relatie tot de impact van...
 17. Dit is rapport 4 van de 6 Womin rapporten die samen een geheel vormen.Deze collectie van Womin onderzoeksrapporten verkent een brede range van thema’s en vragen in relatie tot de impact van...
 18. Dit is rapport 1 van de 6 Womin rapporten die samen een geheel vormen.Deze collectie van Womin onderzoeksrapporten verkent een brede range van thema’s en vragen in relatie tot de impact van...