ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

ActionAid's Human Rights Based Approach (HRBA) Resource Book

Dit ‘Resource Book’ geeft een overzicht van onze ervaringen, benaderingen en activiteiten binnen de ‘Human Rights Based Approach’ waar wij mee werken. Het geeft niet alle antwoorden en het kan niet op alle details van ons werk ingaan. We hopen toch dat  dit document belangrijke vragen beantwoordt en inspiratie geeft.