ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Living Next to the Mine: Vrouwen in mijnbouwgebieden

Ondanks dat de mijnbouwindustrie veel oplevert voor de Zuid-Afrikaanse economie, zijn er ook aanzienlijke negatieve effecten op de omliggende gemeenschappen van de mijn. In tegenstelling tot de mooie beloftes van de mijnbouwbedrijven over de economische ontwikkeling die zal komen door de mijnbouwactivtiteiten, ontstaan er voor omliggende gemeenschappen amper kansen.. Mijnbouwbedrijven worden regelmatig in verband gebracht met belastingontwijking en corruptie, waardoor belastinginkomsten niet kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een land of gebied. Er zijn veel gevallen bekend waarin mijnbouwbedrijven het niet zo nauw nemen met milieu, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 

File 36793Mavuso Mkhatshwa (84 jaar) woont dichtbij de Imbabala koolmijn.

Vrouwen vinden over het algemeen helemaal geen voordeel van mijnbouwoperaties. Zij komen niet in aanmerking voor een baan in de mijn.  De giftige stoffen die vrijkomen bij het mijnen, vervuilen de grond en het water. Hierdoor zijn de vrouwen extra tijd kwijt met het halen van schoon water en het verbouwen van voedsel.

Dit verslag, dat is opgesteld door de verschillende vrouwen die in deze gemeenschappen wonen, laat in detail de mensenrechtenschendingen en ontberingen zien waar vrouwen mee te maken krijgen als gevolg van mijnbouwactiviteiten in hun gemeenschappen. De verhalen benadrukken niet alleen hun eigen ervaringen met de mijnbouwindustrie, maar tonen ook aan dat lokale en nationale overheden te weinig doen om deze vrouwen te kunnen helpen. 

Bekijk ook deze krachtige video over de dagelijkse hindernissen waar vrouwen in mijnbouwgemeenschappen mee geconfronteerd worden: 

File 36768