ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Onze strategie: Action for equity in Africa

Lees hier onze nieuwe strategie Action for Equity in Africa: natural resources for a just and sustainable future.

In de aankomende vijf jaar (2012 - 2017) zullen wij ons toeleggen op de onderstaande twee doelstellingen.

  • Het versterken van de politieke invloed van de meest arme en kwetsbare bevolking in Afrika, met nadruk op vrouwen. We roepen overheden en (inter)nationale bedrijven ter verantwoording in ons streven naar een rechtvaardig en duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen in Afrika.
  • Bijdragen aan gedragsverandering van de Nederlandse burgers en hen waar nodig actief te betrekken om onze doelstelling - een rechtvaardig en duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen in Afrika - kracht bij te zetten.