ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Andrea Bos

Sinds maart 2014 werk ik als stagiair bij ActionAid. Ik ondersteun voornamelijk in het beleidswerk op het vlak van land en ik breng in kaart waar mogelijkheden liggen voor het Model Mining Legislation project binnen het EU-Africa Partnership. Met een studieachtergrond in Internationale Vrede en Veiligheid en eerdere bestuurs- en beleidservaring opgedaan als bestuurslid Internationaal en Voorzitter van NJR (Nationale Jeugdraad) ben ik blij met deze kans om me verder te ontwikkelen op het vlak van beleid en ontwikkelingssamenwerking.

Latest blogs

Het zomerreces is inmiddels begonnen, maar afgelopen weken was er nog volop bedrijvigheid in politiek Den Haag en dat gold ook voor ActionAid.In alle drukte nam ActionAid deel aan een expert meeting...
Deze week trapte ActionAid Kenia af met de internationale campagne tegen landroof: Land for communities, not for grabs. Afgelopen dinsdag vond een debat plaats in Mombasa over de implementatie van...
Door: Andrea Bos, stagiair Policy & Programmes ActionAidIn aanloop naar de Europees Parlement verkiezingen organiseerde ActionAid samen met andere FGG organisaties een verkiezingsdebat. Een...
Pitch over biobrandstoffen voor EU-debat georganiseerd foor Fair, Green & Global