ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Vragen over onze naamsverandering

Op 2 april 2012 is de naam van Niza veranderd in ActionAid. Heeft u vragen over deze verandering? Kijk dan hieronder bij de veelgestelde vragen.

Waarom heeft Niza haar naam veranderd?

Niza werkt natuurlijk al sinds 2007 nauw samen met ActionAid International. In 2012 zijn we officieel toegetreden tot de ActionAid federatie. Als onderdeel van deze wereldwijde organisatie, actief in ruim veertig landen, kunnen we nog beter doen wat we al deden: samen met de bevolking van zuidelijk Afrika ervoor zorgen dat de rechten van de meest arme en kwetsbare mensen worden gerespecteerd. De keuze voor deze naamsverandering is heel bewust gemaakt. De activistische benadering die wij voorstaan komt immers goed tot uiting in de naam ActionAid. Daarnaast geeft de naam ons veel meer slagkracht. ActionAid is invloedrijke internationale organisatie.

Waarom zijn jullie met ActionAid samengegaan?

Hoewel veel van ons werk plaatsvindt op lokaal niveau, merken we steeds vaker dat problemen niet alleen lokaal zijn op te lossen. Handelsverdragen, regelgeving en ook productieprocessen vinden grensoverschrijdend plaats. In 2007 vonden we in ActionAid een partner met dezelfde waarden en hetzelfde gedachtegoed over gelijke rechten en democratie, die bovendien ook op internationaal niveau veel invloed heeft. ActionAid is een belangrijke speler op wereldwijde fora als de G8 en G20 en een serieuze gesprekspartner voor instituties als de Wereldbank en de FAO. Via ActionAid kunnen we de stem van uitgebuite lokale gemeenschappen tot het hoogste niveau laten doordringen.

Niza was oorspronkelijk alleen actief in Afrika, maar ActionAid werkt in meer dan veertig landen. Waar gaat mijn steun nu naartoe?

Als ActionAid Nederland zijn we nu inderdaad lid van een internationale organisatie die in meerdere landen opereert. Maar binnen ActionAid is het zo dat elk lid zijn eigen autonomie mag behouden. Ieder land dat deel uitmaakt van ActionAid heeft zijn eigen expertise. De onze ligt op het gebied van eerlijke mijnbouw, belastingontwijking en landrechten voor vrouwen. ActionAid verwelkomt bijvoorbeeld onze ervaringen met boerinnen in het Zuiden van Afrika en nodigt ons nu uit die kennis ook te delen met andere landen.

Zowel de steun van onze donateurs als die van de Nederlandse overheid gaat nog steeds naar Afrika. Natuurlijk blijven we trouw aan onze partners en de geografische keuze. Voor internationale campagnes zullen we wel zo nu en dan bijdragen aan ActionAid International. Bijvoorbeeld als er internationaal gelobbyd moet worden voor beter beleid ten aanzien van boerinnen in ontwikkelingslanden. Dat doen wij vaak juist op verzoek van onze Afrikaanse partners die willen dat we de lokale mensenrechtenschendingen ook op bijvoorbeeld de G8 top naar voren brengen.

Ik steun jullie al sinds de strijd tegen de Apartheid. Wat is daar nog van over?

Er is veel bijgesteld in onze strategische koers, maar onze kernwaarden zijn onveranderd. We blijven een organisatie die kritische geluiden uit Afrika stimuleert en die zich in solidariteit met lokale partners inzet tegen armoede en uitbuiting. Onder de vlag van ActionAid zullen we het gedachtegoed van Nelson Mandela van gelijke rechten en democratie blijven uitdragen.

Wat ga ik als donateur van de naamsverandering merken?

We blijven wie we zijn. Een organisatie die kritische geluiden uit Afrika stimuleert en die zich samen met lokale partners inzet tegen armoede en uitbuiting. Dat deden we al in de strijd tegen de Apartheid en dat blijven we doen. Vanaf 2012 zullen we veel meer van ons laten horen door meer ruchtbaarheid geven aan onze campagnes. Onder meer door deze nieuwe website die u uitnodigt de persoonlijke verhalen van onze partners in Afrika te lezen en daar direct op te reageren. We willen de lijntjes met het veld veel korter maken en u volop in ons werk betrekken. In de komende maanden zult u hier meer over horen.

Ik maak mijn bijdrage altijd over ten name van Niza, giro 26655. Komt mijn gift wel goed bij jullie aan?

Het gironummer 26655 blijft gelijk. Alleen de naam van de rekeninghouder zal veranderen naar ActionAid. De bank doet dit automatisch dus uw gift komt dus goed aan.

Ik heb een akte opgemaakt voor Niza. Moet deze nu aangepast worden?

De akte hoeft niet te worden aangepast want wij zijn onder het zelfde nummer geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Mocht u een nieuwe akte laten opmaken, dan zal ActionAid als begunstigde worden opgenomen.

Ik heb Niza opgenomen in mijn testament. Moet ik mijn testament nu aanpassen?

Slechts onze statutaire naam wordt gewijzigd naar ActionAid. Alle nalatenschappen die toegewezen zijn aan Niza zullen automatisch terecht komen bij ActionAid. Dat geldt tevens voor testamenten waarin de Anti-Apartheids Beweging Nederland, de Eduardo Mondlane Stichting of het Komitee Zuidelijk Afrika opgenomen is.

Contact

Stond uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met Anika van den Bergh van ActionAid. Bereikbaar per e-mail: Anika.Van.Den.Bergh[at]actionaid.org of per telefoon: 020-5206210.