Syndicate content
Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Serikali ya Zanzibar imeanzisha jumuiya/vituo kadhaa muhimu vya kushughulikia Ukatili Dhidi ya Wanawake kama vile Kamati za Ukatili wa Kijinsia, Mtandao wa...

An international conference on Food Sovereignty calls for Government to suspend plans to spread GM biotechnology across Tanzania. The conference, hosted by international NGO SWISSAID, explores why communities around the world are rejecting GM crops and foods and standing up for the rights of farmers and consumers to choose what they grow and what they eat.