Hai Tran Van

Latest blogs

Sakina Bibi has lost three mud houses to the sea in less than 8 years, at Mousuni island in the Indian Sundarbans.The 65-year-old is not alone. Since Cyclone Aila hit the region in the year 2009,...
Biến đổi khí hậu làm mực nước biển dâng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 13 triệu người sống trong các khu Sundarban ở vùng thấp - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận tại...
Chương trình Hỗ trợ phát triển huyện Lâm Hà (LRP19) do tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) và Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện từ năm 2012, tại hai xã Tân Thanh và Đan...
DAVID ARCHER, ACTIONAIDdavid.archer@actionaid.org        @DavidArcherAATháng 08, 2017Trong những thập kỷ gần đây, sự cân bằng giới trong giáo dục tiểu học trên toàn...
DAVID ARCHER, ACTIONAIDdavid.archer@actionaid.org        @DavidArcherAAAUGUST 2017In recent decades some good progress has been made in improving gender parity in...
Dự án “Khuyến khích người dân tham gia cải thiện quản trị rừng và giảm nghèo Việt Nam” (PFG) là dự án do Chính phủ Phần Lan tài trợ chính. Một hợp phần quan trọng của dự án cải thiện sự tham gia của...
Dự án “Khuyến khích người dân tham gia cải thiện quản trị rừng và giảm nghèo Việt Nam” (PFG) do Bộ Ngoại giao Phần Lan và tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) đồng tài trợ, nhằm giúp người dân cấp cơ sở...
[ibimage==38025==image_content_fullwidth==none==self==null==%C3%94ng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%E1%BA%A3ng%20%C4%91%E1%BB%A9ng%20b%C3%AAn%20%20vu%C3%B4ng%20t%C3%B4m%20c%E1%BB%A7a%20gia%20%C4%91...
Chị Đinh Thị Linh, là dân tộc Mường năm nay 47 tuổi, chị đang sống ở Xóm Quyết Chiến – Hào Lý – Đà Bắc. Giống như văn hóa của người Mường từ xưa tới giờ, thường con gái không đi học thì lập gia...
Sống giữa những khó khăn về kinh tế, không gian chính trị thu hẹp dưới sự chiếm đống của quân đội, thanh niên Palestine vẫn đang đấu tranh để tham gia chính trị. ActionAid đồng hành cùng phụ nữ và...