ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Khảo sát PRS tại Lâm Hà

Wednesday, July 8, 2015 - 12:05

Nhằm tiếp tục thực hiện cam kết của Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) với chính quyền và  các bên đối tác về hỗ trợ đảm bảo giáo dục chất lượng cho trẻ em, thúc đẩy quyền tiếp cận giáo dục có chất lượng trong trường học và đảm bảo sự tham gia đầy đủ và tích cực của các bên liên quan khác nhau (bao gồm cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên, thanh niên, phu nữ và cộng đồng) trong quá trình ra quyết định các vấn đề giáo dục; ngày 25-30/5/2015, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Lâm Hà (LRP19) phối hợp với AAV và các LRP thuộc miền Trung và Tây Nguyên triển khai chương trình sáng kiến “Thúc đẩy Quyền Tiếp cận Giáo dục có chất lượng trong trường học” (Khảo sát PRS) tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Địa bàn khảo sát gồm 03 xã: Tân Thanh và xã Đan Phượng (xã dự án) và xã Tân Văn (xã ngoài dự án). 

File 30337

Bà Vũ Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Phượng 2, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà đang chia sẻ kết quả các hỗ trợ về Quyền Trẻ em của AAV tại trường của cô

Kết quả khảo sát PRS dự kiến sẽ xác định các vấn đề (ưu và khuyết điểm) để đưa ra các khuyến nghị và giải pháp, góp phần xây dựng Kế hoạch Phát triển Trường học (SIP) tại địa bàn LRP19 trong thời gian tới.

Tham gia chương trình có bà Lương Minh Phương – Tư vấn giáo dục AAV, ông Trần Duy Khoa – Điều Phối viên khu vực Miền Trung Tây Nguyên, các cán bộ đến từ các bộ phận của AAV và các thành viên (gồm đối tác) đến từ 4 Chương trình Hỗ trợ Phát triển khu vực Miền Trung Tây Nguyên (LRP12: Krông Nô, LRP18: Krông Bông, LRP9: EaKar và LRP19: Lâm Hà). 

File 30338

Bà Lương Minh Phương, Tư vấn PRS/AAV đang thảo luận về QTE với Nhóm Trẻ em của Trường Tiểu học Tăn Văn 1, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà. 

Thành phần tham gia cuộc khảo sát lần này rất rộng, bao gồm nhiều cơ quan và cá nhân cấp tỉnh/huyện/xã/thôn/cộng đồng và người dân có liên quan đến phát triển giáo dục tiểu học của huyện Lâm Hà, cụ thể: Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động thương binh và Xã hội; Cán bộ lãnh đạo từ UBND huyện Lâm Hà, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên; các các cán bộ cấp xã/thôn/cộng đồng; và đặc biệt là có sự tham gia nhiệt tình và trách nhiệm từ các nhóm và cá nhân là giáo viên, trẻ em, cha mẹ học sinh…

Để đảm bảo kết quả khảo sát được lấy đủ ý kiến khách quan từ các bên có liên quan, công cụ của đợt khảo sát cũng khá đa dạng từ quan sát, tập huấn, hội thảo, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi… được sự dụng và phối kết hợp một cách lô-gíc. Bên cạnh đó, các báo cáo về giáo dục cũng được tham khảo để góp phần tăng cường chất lượng của đợt khảo sát này.

Sau đợt khảo sát, Tư vấn giáo dục của AAV sẽ có một báo cáo hoàn chỉnh về tiếp cận giáo dục có chất lượng trong trường học để có các biện pháp và hướng khắc phục đến các vùng dự án.