ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Chương trình Chiến lược Quốc gia

5 Ưu tiên về Chương trình

 

PP1: Thúc đẩy các giải pháp sinh kế thay thế và nông nghiệp bền vững 

Việt Nam đã gặt hái được những thành công đáng kể trong việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo định hướng xuất khẩu, tuy nhiên mô hình này đã bộc lộ sự thiếu bền vững. Nông dân đã được tiếp cận các phương pháp canh tác tiên tiến, các chủng loại cây trồng mới và phương pháp chăn nuôi gia cầm và gia súc mới. Trong khi một số nhóm người được hưởng lợi từ việc sản xuất gia tăng, nền nông nghiệp định hướng xuất khẩu đã gây ra những lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp. Đất đai và các tài nguyên thiên nhiên khác đang ngày càng cạn kiệt. Điều này khiến nông dân nghèo bị lệ thuộc vào các công nghệ tốn kém và chắc chắn đã đặt thêm gánh nặng lên vai người phụ nữ.

Thị trường là một tác nhân có ảnh hưởng quan trọng đến mức độ dễ bị tổn thương của sinh kế và nghèo đói ở Việt Nam. Đã có một số sáng kiến liên kết nông dân với các nhà khoa học, công ty phân phối và do đó, làm cho sản phẩm của họ có thể tiếp cận thị trường dễ dàng hơn. Tuy vậy, vấn đề cần quan tâm là mức độ bền vững của sản xuất và mức độ công bằng của quá trình phân phối. Nông dân cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng và thiệt thòi do sự thay đổi bất thường của thị trường, có nguồn gốc từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân đầu cơ.

Hành động chiến lược:  Làm việc với nông dân, phụ nữ và các dân tộc thiểu số để bảo đảm cho họ quyền có lương thực, AAV sẽ hỗ trợ phụ nữ và những người bản địa tăng cường khả năng kiểm soát nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên. AAV sẽ thu thập, giới thiệu và nhân rộng các giải pháp sinh kế đã được xây dựng nhằm giúp họ đương đầu với các cơ chế tự do mới. Thông qua hợp tác với các hiệp hội nông dân, lao động, thanh niên, giới học thuật, truyền thông và các mạng lưới tại các cấp, sức mạnh tập thể của nông dân sẽ được tăng cường. Chúng tôi sẽ ủng hộ yêu cầu của họ đối với các chính sách nhằm bảo đảm việc quản trị công bằng và bền vững các hệ thống lương thực và tài nguyên thiên nhiên.  

Các can thiệp: 

- Hỗ trợ, dẫn chứng, nhân rộng và vận động cho các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường và chi phí đầu vào thấp như các giải pháp thay thế việc khai thác quá mức hệ sinh thái vì mục đích thương mại trong sản xuất lương thực.

- Tăng cường sức mạnh tập thể và khả năng cạnh tranh thị trường của nông dân thông qua cải thiện chuỗi giá trị, hỗ trợ các tổ chức nông dân, thúc đẩy các hình thức hợp tác khác nhau, kể cả hợp tác xã.

- Trợ giúp người nghèo không có hoặc mất đất thực hiện các mô hình sinh kế ngoài nông nghiệp và phi nông nghiệp ở cả vùng nông thôn và đô thị.

Kết quả mong đợi:

- Đến năm 2017, 4.000 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu. 

- Đến năm 2017, nông dân tại 70 cộng đồng sẽ được tổ chức chặt chẽ hơn, có sức mạnh tập thể lớn hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh thị trường, và đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đến năm 2017, 2.000 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua các phương án sinh kế phù hợp. 

- Chính phủ và các bên liên quan sẽ quan tâm và đầu tư nhiều hơn để hỗ trợ những phương án sinh kế vì lợi ích của nông dân, phụ nữ và những người bị đẩy ra ngoài.

PP2: Nâng cao trách nhiệm giải trình và tình đoàn kết nhân dân nhằm thay đổi xã hội, tăng cường lãnh đạo trẻ và tín nhiệm xã hội dân sự  

Trong các cuộc chiến tranh, người Việt Nam đã được biết đến nhờ lòng yêu nước. Sau chiến tranh, họ được biết đến nhờ những cam kết vì hòa bình và phát triển. Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam về hòa giải, xây dựng hòa bình và giảm nghèo cần được coi là điểm khởi đầu cho bất kỳ ai muốn tìm giải pháp cho sự phát triển từ cơ sở, tìm lý do để tiến tới chủ nghĩa xã hội và bình đẳng xã hội. 

Việc người dân tham gia các quá trình ra quyết định, thực thi quyết định và giám sát tác động tới cuộc sống của họ không phải là điều xa lạ trong nền quản trị quốc gia ở Việt Nam. Thông thường, người dân nêu ý kiến của mình qua các tổ chức quần chúng và hội đồng nhân dân. Thực tế, đã có một số chính sách tiến bộ bảo đảm khung pháp lý để người dân tham gia vào việc quyết định, giám sát các chính sách và dịch vụ công. Pháp lệnh về Dân chủ ở Cơ sở là một trong số đó. Mặc dù đã có một số thành tựu, việc thực thi Pháp lệnh và các chính sách liên quan vẫn gặp trở ngại do thiếu các cơ chế hỗ trợ, hiểu biết hạn chế, và thiếu thông tin cung cấp cho người dân.

Gần đây, có thể thấy Quốc hội đã đóng vai trò quan trọng hơn trong đời sống chính trị đất nước. Các phương tiện truyền thông, đặc biệt là truyền thông xã hội, ngày càng thể hiện sức mạnh của thông tin và được coi như một công cụ vận động, đặc biệt là của thanh niên và tầng lớp trung lưu. Các tổ chức phi chính phủ và không chính thức ở mọi cấp được chờ đợi sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong bối cảnh đang thay đổi. Nhưng tiến bộ đó đang bị cản trở do thiếu năng lực tổ chức, tín nhiệm, kinh nghiệm và quan điểm chính trị để thúc đẩy một quá trình, trong đó ý kiến và tiếng nói của người dân được lắng nghe nhiều hơn. Sự kết nối và xây dựng liên minh giữa các thành viên của xã hội dân sự vẫn đang còn rời rạc.

Việt Nam đã bắt đầu hợp tác với các nước phương Nam ở châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh trong công cuộc giảm nghèo. Các nhà nông học Việt Nam đã giúp đỡ Albania, Libya cải thiện các hệ thống khuyến nông, các chuyên gia viễn thông đã đến tận Haiti để giúp đỡ trẻ em nghèo tiếp cận mạng internet có tốc độ và chất lượng cao, thanh niên tình nguyện đã đến Cuba, Brazil để chăm sóc y tế, giáo viên đến Lào và Campuchia, và hàng triệu lao động nhập cư từ Việt Nam đã đến làm việc ở Đức, Đông Âu, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông, đóng góp sức trẻ và nghị lực của mình vào sự phồn vinh của các nước này.

Hành động chiến lược: AAV làm việc với những nhóm bị đẩy ra ngoài nghiệt ngã nhất để nâng cao năng lực và xây dựng tác nhân thay đổi. Trách nhiệm giải trình và các công cụ tham gia sẽ được triển khai và sử dụng rộng rãi. Bằng cách hỗ trợ và vận động sự gắn kết trực tiếp của phụ nữ và những người yếu thế nhất, trong các vấn đề quan trọng tại địa phương, chúng tôi sẽ hỗ trợ các cuộc đấu tranh ở tuyến đầu vì những dịch vụ công chất lượng, mở rộng không gian dân chủ và chống tham nhũng. AAV sẽ hỗ trợ và cộng tác với thanh niên, giới trung lưu, các tổ chức và mạng lưới dân sự chính thức và không chính thức, hiệp lực mạnh mẽ với giới truyền thông, học giả và các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy tính hiệu quả, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ. AAV hỗ trợ và ủng hộ giao lưu nhân dân vì tình đoàn kết, vận động thanh niên chia sẻ học hỏi giữa các vùng, các quốc gia và các lục địa.  

Cùng với các tổ chức liên quan trong những mạng lưới sẵn có, AAV sẽ tiến hành các nghiên cứu có chất lượng để góp phần vận động chính sách. AAV sẽ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các tác nhân phát triển.

Trên trường quốc tế, AAV xác định các nước chủ yếu cần tập trung đầu tư vào việc giao lưu nhân dân ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

Các can thiệp:

- Hỗ trợ xây dựng năng lực phân tích có phê phán cho phụ nữ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số, giới trung lưu, giới truyền thông và thanh niên thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức, các hoạt động xây dựng năng lực, và hoạt động của các nhóm quản trị địa phương. Sử dụng các công cụ giải trình và tham gia khác nhau để hỗ trợ liên kết trực tiếp giữa các nhóm mục tiêu trong cải cách hành chính địa phương, trong giám sát các quá trình chính trị và phát triển khác nhau.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực của các thể chế và tổ chức xã hội dân sự bằng cách tăng cường tương tác với các bên liên quan ở các cấp, liên kết mạng lưới thanh niên, các mạng lưới quốc gia và xây dựng tình đoàn kết với các mạng lưới khu vực và quốc tế.

Khích lệ và tập hợp những người trẻ, người có tư tưng mới và hăng hái nhằm giúp đỡ các nhóm người khác nhau chống lại đói nghèo và tình trạng bị đẩy ra ngoài. AAV tiếp tục góp phần đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam qua các chương trình đoàn kết nhân dân, giao lưu và học hỏi đồng đẳng vì thay đổi xã hội.

Kết quả mong đợi:

- Đến năm 2017, phụ nữ, thanh niên, và các nhóm dân tộc thiểu số ở hơn 70 cộng đồng, nơi AAV hoạt động, sẽ có đủ năng lực cơ bản để hiểu và phân tích tình trạng nghèo đói và các vấn đề kinh tế-chính trị, hành chính công và phát triển. Họ sẽ có sức mạnh để hành động hướng tới bảo đảm trách nhiệm giải trình của Chính phủ đối với các dịch vụ dành cho người dân, tác động vào các khung pháp lý về quyền được thông tin, được bảo trợ xã hội và có công ăn việc làm.

- Tại tối thiểu 50 cộng đồng, nơi AAV hoạt động, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số sẽ tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá nền hành chính công và các dịch vụ (giáo dục, y tế, khuyến nông) và các dự án phát triển.

- Từ 2014-2017, AAV sẽ thành lập một trung tâm xây dựng năng lực và mạng lưới cho các nhóm phi chính phủ và các thể chế phi chính thức tại Việt Nam và các nước láng giềng ở Đông Nam Á. AAV sẽ nâng cao năng lực, sự tín nhiệm và tình đoàn kết của các tổ chức này trong vai trò đi đầu thay đổi xã hội.

- Từ năm 2014 trở đi, AAV sẽ trở thành một tổ chức hàng đầu khích lệ, vận động và liên kết thanh niên, những người có tư tưởng mới và hăng hái ở Việt Nam, những người hành động giúp đỡ người nghèo và người bị đẩy ra ngoài tại Việt Nam để họ có được cuộc sống có phẩm giá.

PP3: Thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận giáo dục chất lượng cho trẻ em 

Hiến pháp Việt Nam quy định giáo dục là quyền và trách nhiệm của mọi công dân. Mặc dù có những cam kết của Nhà nước, sự công nhận của xã hội và các khung pháp lý hiện hành, giáo dục vẫn là điều cao xa đối với nhiều trẻ em, phụ nữ và người dân tộc thiểu số. Nhiều giáo viên chỉ có phương tiện giảng dạy thật nghèo nàn hoặc không có. Trẻ em không có giấy khai sinh càng khó được đi học. Tỷ lệ bỏ học cao, khoảng cách về địa lý và dân tộc, vai trò yếu kém của các hiệp hội phụ huynh và giáo viên cũng như sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và giám sát giáo dục nằm trong số những vấn đề nổi cộm. Ngoài ra, còn có những vấn đề khác như các rào cản về ngôn ngữ, phân biệt đối xử với trẻ em gái, trẻ em nhiễm HIV hoặc khuyết tật, thiếu giáo viên có trình độ, thiếu một chương trình học phù hợp với nhu cầu của trẻ em. Việt Nam có thể đã đạt được tiến bộ trong viêc thực hiện 6 mục tiêu Giáo dục cho Mọi người (EFA) được đề ra năm 2000, nhưng rõ ràng là Việt Nam chưa chắc đã hoàn thành được các mục tiêu EFA đến năm 2015.

Do tăng trưởng kinh tế được ưu tiên, chi tiêu và đầu tư cho giáo dục đã được “xã hội hóa”. Điều đó có nghĩa là các nguồn lực cho giáo dục (và các dịch vụ công khác) được huy động từ khu vực tư nhân và xã hội. Do vậy, nhu cầu được học tập và quyền được đi học cho mọi người, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương, khó có thể được đáp ứng đầy đủ và đảm bảo.

Hành động chiến lược: Chúng tôi sẽ làm việc với trẻ em, thanh niên, phụ huynh và giáo viên trong vai trò nòng cốt để phối hợp với các bên liên quan khác nhằm bảo đảm quyền giáo dục cho mọi trẻ em. Chúng tôi mong muốn bảo đảm cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, có trường lớp phù hợp, nơi quyền của trẻ em gái và trai được tôn trọng, nơi bồi dưỡng và phát huy các giá trị bình đẳng và công bằng. Chúng tôi sẽ liên kết chương trình với các phong trào địa phương, quốc gia và quốc tế về quản lý trường học, với giáo viên, phụ huynh và các cộng đồng nhằm cải cách chính sách và thực thi để hiện thực hóa tiềm năng của giáo dục, hướng tới một thế giới bình đẳng và bền vững hơn.

Các can thiệp:

- Cải thiện phổ cập giáo dục bắt buộc và chất lượng cho mọi người bằng cách thúc đẩy một môi trường học tập an toàn hơn và không phân biệt đối xử. Tập trung xóa bỏ rào cản ngôn ngữ đối với trẻ em, và thực hiện cách giảng dạy tích cực, hướng tới giáo dục chất lượng.

- Huy động sự tham gia vào quản lý trường học bằng cách tăng cường vai trò của học sinh, cộng đồng, các hiệp hội giáo viên và phụ huynh trong giám sát quản lý trường học nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình trong nhà trường.

- Hỗ trợ các liên minh và mạng lưới ở các cấp (từ địa phương đến quốc tế) để phát triển các mô hình thay thế nhằm thúc đẩy các quyền trong trường học (PRS), đào tạo giáo viên và phát triển chương trình giảng dạy. Cải thiện đầu tư tài chính cho giáo dục nhằm góp phần gia tăng sự công bằng xã hội, kinh tế và môi trường.

Kết quả mong đợi:

- Đến năm 2017, 90% trẻ em gái và trai tại 100 trường nơi chúng tôi làm việc sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, và công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể.

- Đến năm 2017, 3.000 thanh niên được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tại địa phương về quyền bình đẳng đối với giáo dục chất lượng và tăng đầu tư công cho giáo dục.

- Đến năm 2017, 5 sáng kiến sẽ được thí điểm và nhân rộng ở địa bàn chúng tôi hoạt động nhằm thúc đẩy sự bình đẳng trong thụ hưởng nền giáo dục chất lượng.

PP4: Ứng phó với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu bằng các phương pháp lấy con người làm trung tâm  

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới, với khoảng 70% dân số đứng trước rủi ro vì bão, mưa lớn và lũ lụt. Bờ biển dài, địa hình rừng núi, nhiều sông suối và khí hậu nhiệt đới khiến bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất xảy ra thường xuyên và gây nhiều thiệt hại. Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba tam giác châu thổ dễ bị tổn thương nhất thế giới.

Hàng năm, thiên tai gây thiệt hại tương đương khoảng 1,5% giá trị GDP. Việc khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên để đổi lấy tăng trưởng kinh tế góp phần làm cho biến đổi khí hậu tác động tiêu cực tới đất nước và con người. Dự kiến, Việt Nam sẽ phải chịu thiên tai và thời tiết khắc nghiệt với tần suất ngày càng gia tăng. Thiên tai gây thiệt hại về người, phá hủy nhà cửa, ruộng đồng khiến người dân mất phương tiện sinh sống và đẩy họ trở lại cảnh nghèo đói.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực ứng phó với thiên tai qua việc giảm thiểu rủi ro, đẩy mạnh công tác chuẩn bị và xây dựng nhiều kịch bản khác nhau về tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, chưa có tiến bộ rõ rệt hoặc phương án cụ thể. Các cam kết chính trị rất rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng vẫn còn những thiếu hụt lớn trong việc xây dựng khả năng ứng phó của cộng đồng và năng lực của chính quyền địa phương. Đồng thời, đã bắt đầu triển khai các thử nghiệm và giải pháp mà người dân có thể áp dụng để đối phó với thiên tai và thích ứng với tác động của biến đổi khi hậu.

Hành động chiến lược: Dựa trên kinh nghiệm quản lý rủi ro thảm họa, các phương pháp tiếp cận có sự tham gia, AAV sẽ làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương nhất, chú trọng nông nghiệp và những phương án sinh kế để giúp họ ứng phó được với biến đổi khí hậu,. Chúng tôi sẽ khuyến khích vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong việc xây dựng khả năng ứng phó của địa phương nhằm giảm nhẹ rủi ro do thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ khả năng bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và thiên tai. AAV cũng sẽ bắt tay tập hợp và nhân rộng những hoạt động tốt và thực hiện hiệu quả những giải pháp đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu/thiên tai lấy con người làm trung tâm.

Các can thiệp:

- Phát huy vai trò lãnh đạo của phụ nữ nhằm ứng phó hiệu quả với thiên tai; phát triển khả năng ứng phó và chuẩn bị của cộng đồng cấp địa phương; tăng cường kết nối mạng lưới, nghiên cứu, đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long để vận động và xây dựng tình đoàn kết trong nước và quốc tế.

- Xác định, thúc đẩy và áp dụng rộng rãi các phương pháp lấy con người làm trung tâm trong việc chuẩn bị và ứng phó, cũng như những chiến lược đối phó của nhân dân trước tác động của biến đổi khí hậu với sự tham gia của thanh niên, giới truyền thông, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, giới khoa học và các nhà tài trợ.

Kết quả mong đợi:

- Đến năm 2017, hơn 100 thôn, bản sẽ xây dựng được các hệ thống và năng lực hữu hiệu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Đến năm 2017, ít nhất 100.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được giúp đỡ bằng những phương thức tôn trọng và tăng cường các quyền, phục hồi sinh kế, tăng cường sức mạnh cho phụ nữ và thúc đẩy các giải pháp cho những thay đổi dài hạn.

- AAV sẽ xác định, thu thập dữ liệu, phát huy và nhân rộng ít nhất hai phương án cụ thể lấy con người làm trung tâm trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu có sự tham gia tích cực của phụ nữ, thanh niên, giới truyền thông, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, giới khoa học và các nhà tài trợ vào cuối năm 2017.

PP 5: XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI

Phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam tham gia tích cực vào việc giảm nghèo và phát triển gia đình, cộng đồng và đất nước. Tuy nhiên, họ vẫn là nạn nhân của phân biệt đối xử, bạo lực, rào cản xã hội và bất bình đẳng giới trong việc tiếp cận các dịch vụ công, cơ hội việc làm và kinh tế, thu nhập, kiểm soát chính cơ thể mình, và quan trọng nhất là trong việc tham gia chính trị. Phần lớn thời gian, công việc của họ tại nhà và tại nơi làm việc không được trả công, không được thừa nhận thỏa đáng, và bị coi là những việc chỉ dành cho nữ. Mô hình sản xuất định hướng xuất khẩu, tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, và “cuộc chạy đua xuống đáy” khiến tình trạng di cư trong và ngoài nước gia tăng. Phụ nữ di cư có thể có thêm cơ hội cải thiện đời sống nhờ độc lập về mặt kinh tế, nhưng cũng có thêm nguy cơ bị lạm dụng và bóc lột tại nơi làm việc và ở nhà. Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới về tỷ lệ nạo phá thai cao ở lứa tuổi vị thành niên. Những tiêu chuẩn, tập quán, truyền thống, nhận thức xã hội thiên vị về sức khỏe tình dục và sinh sản vẫn phổ biến trong cộng đồng, giáo viên, cha mẹ, trẻ vị thành niên và thanh niên. Do trẻ vị thành niên và thanh niên thiếu các kỹ năng sống cần thiết, thiếu các quan điểm chính trị chống bất bình đẳng giới, trẻ em gái và phụ nữ vẫn là nạn nhân của tình trạng bị bóc lột, bị lạm dụng tình dục và bạo lực.

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới lần thứ nhất từ 2011 đến 2020 của Việt Nam đã đặt nền móng quan trọng cho việc phát huy sức mạnh và sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực. Với niềm tin tưởng rằng bất bình đẳng giới là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn tới đói nghèo và bất công, AAV đã góp phần phát huy quyền phụ nữ với sự ủng hộ của tất cả các cộng đồng nơi chúng tôi đã làm việc từ nhiều năm nay. Chung tay xây dựng các giải pháp thay thế về xã hội và chính trị vì phụ nữ và trẻ em gái sẽ là một ưu tiên riêng biệt và chủ đạo trong suốt mọi chương trình của AAV.

Hành động chiến lược: Phụ nữ và lãnh đạo nữ sẽ được hỗ trợ để thúc đẩy quyền kiểm soát tốt hơn cơ thể của họ cũng như thời gian và lao động của họ.Trong quá trình này, chúng tôi sẽ làm việc cùng với tất cả mọi người, đặc biệt là những trẻ em trai và nam giới - những người ủng hộ sự thay đổi, tìm cách giáo dục và nâng cao ý thức của những người khác về các quyền của phụ nữ. Các bên liên quan tại tất cả các cấp cũng sẽ được huy động và hỗ trợ trong vận động chính sách và các chiến dịch để tìm ra những giải pháp thay thế về xã hội và chính trị nhằm thúc đẩy quyền phụ nữ và bình đẳng giới.

Các can thiệp:

- Nâng cao nhận thức và năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái để họ có thể tự bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực giới, được hưởng các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế, hỗ trợ pháp lý, việc làm thích đáng và cơ hội việc làm bình đẳng mà không bị phân biệt đối xử.

- Xây dựng năng lực lãnh đạo cho phụ nữ có tiềm năng và hỗ trợ họ trở thành những lãnh đạo nữ trong cả lĩnh vực xã hội và chính trị.

- Tăng cường các nhóm cộng đồng và liên kết họ với các mạng lưới và phong trào ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế để họ có thể đấu tranh chống lại bạo lực và bất bình đẳng giới.

- Tiến hành các chiến dịch và vận động nhằm thay đổi những quy chuẩn, tập quán cứng nhắc và mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Vận động tăng phân bổ ngân sách cho những hoạt động về quyền phụ nữ.

Kết quả mong đợi:

- Đến năm 2017, hơn 15.000 phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn và thành thị sẽ được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.

- Đến năm 2017, thông qua một cơ chế bảo trợ xã hội tiến bộ, 10.000 phụ nữ và trẻ em gái sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế và pháp lý có chất lượng, không bị phân biệt đối xử.

- Đến năm 2017, 1.000 phụ nữ sẽ có khả năng thực hiện quyền tham gia các hoạt động xã hội và chính trị.

- Đến năm 2017, nhiều tổ chức nhân dân tại Việt Nam sẽ tham gia tích cực các quá trình quốc gia và quốc tế để gây ảnh hưởng đáng kể tới các chính sách nhằm tăng phân bổ ngân sách quốc gia cho việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

 

5 Ưu tiên về Chương trình 

OP 1: CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NỘI BỘ ĐỂ AAV TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN ĐẦY ĐỦ CỦA AAI

AAV bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 1989, được công nhận và đăng ký ở Việt Nam với tư cách một tổ chức phi chính phủ quốc tế. Dù được các đối tác đánh giá cao về những đóng góp trong giảm nghèo, quy chế INGO ngăn cản AAV có tư cách quốc gia để vận động chính sách hoặc huy động vốn tài trợ trong nước.

Tại Liên đoàn AAI, AAV là một chương trình quốc gia (CP) và do Hội đồng Quản trị AA UK làm đại diện. Điều này hạn chế phần nào việc đưa quan điểm có tính địa phương và từ phương Nam vào các quá trình ra quyết định tại cấp toàn cầu của AAI. Việc có Hội đồng Quản trị sẽ giúp AAV cải thiện đáng kể nền quản trị và quản lý chất lượng chương trình tốt hơn, tăng trách nhiệm giải trình và hiệu quả.

Với khung pháp luật hiện hành tại Việt Nam, AAV sẽ tìm các phương án cải thiện nền quản trị trong khi vẫn giữ nguyên quy chế thành viên quốc gia của một liên đoàn quốc tế có mục tiêu xóa nghèo và bất công.

Hành động chiến lược: Thành lập Hội đồng Quản trị gồm các thành viên có khả năng chuyên môn và lãnh đạo về quyền con người, vận động nhân dân, phát triển, và đoàn kết nhân dân.

Các can thiệp:

Tìm hiểu khung pháp luật Việt Nam, so sánh với các yêu cầu quản trị cho một thành viên đầy đủ của AAI.

Phổ biến và tham vấn với nhân viên AAV, các đối tác và các bên liên quan khác về sự chuyển đổi của AAV.

Thành lập Hội đồng Quản trị Quốc gia gồm các thành viên LRPnh dự  và nâng cao năng lực quản trị nội bộ của AAV và Hội đồng.

Kết quả mong đợi: Đến năm 2017, AAV sẽ trở thành thành viên đầy đủ của liên đoàn ActionAid toàn cầu với một Hội đồng Quản trị Quốc gia, đồng thời tăng cường trách nhiệm chung với sự hỗ trợ từ Ban Thư ký Quốc tế.

OP2: Đầu tư cho năng lực nhân viên và vai trò lãnh đạo của phụ nữ

AAV nổi tiếng về chất lượng đội ngũ nhân viên và những cam kết trong việc xây dựng năng lực nhân viên. Nhân viên AAV được ghi nhận có kiến thức hiện đại và kinh nghiệm rộng rãi trong hoạt động với các cộng đồng và các bên liên quan ở cấp lập chính sách về các vấn đề và giải pháp vì con người trong phát triển.

CSP V là thời điểm để AAV nâng đội ngũ nhân viên lên một tầm cao mới về chuyên môn, sự gắn kết và cam kết, bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người (HRBA) về phát triển, xử lý những tình huống mới của nghèo đói, đặc biệt dưới tác động của biến đổi khí hậu, các vấn đề của vùng đô thị, cũng như góp phần vào cộng đồng lớn hơn của ActionAid và xã hội dân sự trong khu vực và quốc tế.

Hành động chiến lươc: AAV sẽ tạo cơ hội để nhân viên nâng cao kiến thức khi áp dụng HRBA trong phát triển và bảo đảm họ nắm được các điểm cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của tổ chức.

Các can thiệp:

Xây dựng văn hóa tổ chức để thúc đẩy xây dựng kiến thức, bồi dưỡng năng lực nhân viên. Phát huy vai trò lãnh đạo của phụ nữ qua các hình thức khích lệ, đào tạo cơ bản, chính sách, thủ tục, chiến lược và chương trình.

Tăng cường thói quen học hỏi và chia sẻ về mọi chính sách trong việc tập huấn nhân viên, triển khai biệt phái, thâm nhập và trao đổi nhân viên với các tổ chức khác.

Ứng dụng “văn phòng xanh” và khuyến khích nhân viên thực hành “phong cách xanh trong công việc và cuộc sống” như một phần thực thi các cam kết của tổ chức và góp phần giảm tác động biến đổi khí hậu.

Kết quả mong đợi:

Đến năm 2013, sẽ có một hệ thống quản lý toàn diện, hỗ trợ chia sẻ các giá trị và văn hóa, thông qua thực hiện các chính sách và thủ tục, theo dõi các kết quả đánh giá công việc của nhân viên. Điều này nhằm bảo đảm hoàn thành chiến lược, đề cao năng lực nhân viên, khả năng lãnh đạo của phụ nữ và những thỏi quen xanh.

Áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và hiệu quả của tổ chức đối với người nghèo, người bị gạt ra ngoài, các bên liên quan khác và chính mình.

Đến năm 2013, 100% nhân viên gây quỹ và 50% nhân viên AAV sẽ được tập huấn kỹ năng gây quỹ cụ thể, 100% nhân viên AAV nhận thức đầy đủ và chủ động thực hiện phong cách xanh trong công việc và cuộc sống, 100% nhân viên nữ được tập huấn kỹ năng lãnh đạo và có ít nhất 1 thành viên nữ phát triển thành cán bộ cao cấp hoặc đủ điều kiện làm việc ở cấp khu vực hoặc quốc tế của AAI.

OP3: Cải thiện quản lý Quan hệ đối tác và khung giám sát đánh giá 

Làm việc cùng đối tác là phương pháp tiếp cận cốt yếu của AAV trong việc phát huy sức mạnh, huy động, đoàn kết và vận động. Trong hai thập niên qua, AAV đã xây dựng được những mối quan hệ hợp tác trong giảm đói nghèo với hàng trăm đối tác ở tất cả các cấp. Họ bao gồm các cộng đồng, các tổ chức phi chính thức tại địa phương, các tổ chức và chính quyền nhà nước, các tổ chức quần chúng, giới học giả, các tổ chức và đại biểu dân cử, các INGO đồng cấp, mạng lưới các NGO địa phương cùng ý tưởng, các nhà tài trợ, giới truyền thông và các đối tác khác và đã cùng xây dựng một tầm nhìn chung và thực hiện những thay đổi để xóa đói nghèo.

Trong giai đoạn chiến lược này, AAV sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động cùng các đối tác ở một cấp độ mới. Cùng với việc tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác với các đối tác hiện tại, AAV sẽ tăng cường trợ giúp các đối tác trong 20 tỉnh thành và các tập thể những người ủng hộ. Điều quan trọng là AAV phát huy hiệu quả của hệ thống quản lý đối tác. Hệ thống này sẽ giúp thiết kế một khung giám sát và đánh giá (M&E) để hoàn thành các trách nhiệm giải trình đa dạng của AAV – đối với cả cấp trên và cấp dưới, để bảo đảm các bên liên quan và các đối tác được thông tin đầy đủ.   

Hành động chiến lược: AAV tìm cách phát triển một hệ thống quản lý đối tác và một khung M&E để bảo đảm thực hiện chương trình tốt hơn với chi phí hiệu quả trong khi góp phần nâng cao tính hợp pháp, trách nhiệm giải trình và độ tin cậy của các tổ chức xã hội dân sự trong nước.

Các can thiệp:                                  

- Đánh giá và cải thiện việc quản lý đối tác và giám sát chính sách, thủ tục và hệ thống hiện tại.

- Thiết lập và triển khai sau tham vấn với mọi đối tác liên quan về các nguyên tắc hoạt động, nhân viên chịu trách nhiệm, các chỉ số, dữ liệu tham gia tại địa phương cho hệ thông M&E để đánh giá sự thay đổi và bảo đảm tính giải trình.

Kết quả mong đợi:

- Đến cuối năm 2012, việc quản lý đối tác và giám sát chính sách, thủ tục và hệ thống của AAV sẽ được đánh giá và chỉnh sửa để hoạt động.

- Đến cuối năm 2012, các dữ liệu và chỉ số tham gia sẽ hoàn thành đối với hệ thống M&E, để từ 2013, các chỉ số hoặc lĩnh vực thay đổi sẽ được xác định và sử dụng trong việc quản lý và giám sát hàng ngày.

OP4: Ổn định và đa dạng hóa nguồn quỹ

Việc Việt Nam gần đây đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình có nghĩa là AAV sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các INGO để tiếp nhận trợ giúp song phương và đa phương, trong khi một phần viện trợ lớn hơn sẽ được rót vào các đối tác Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự có tư cách là một tổ chức của Việt Nam. Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là sẽ có thêm nhiều người Việt Nam có thể và sẵn sàng góp phần tài trợ các chương trình phát triển. Để đạt được các mục tiêu giàu tham vọng và đầy thách thức của CSP V, cần có một nền tảng đa dạng và bền vững về nguồn thu nhập. AAV sẽ nỗ lực gây quỹ nhiều hơn ở trong nước, không chỉ để kết nối mà còn để tác động vào quan điểm và hành động của các nhà tài trợ về đói nghèo.   

Hành động chiến lược: Chúng tôi sẽ huy động nguồn lực từ các nhà tài trợ khác nhau bằng những phương pháp sáng tạo và thuyết phục để bảo đảm cho nguồn thu tăng trưởng bền vững theo đúng các nguyên tắc đạo đức và chính sách gây quỹ của ActionAid. Qua mối quan hệ đối tác với những người ủng hộ và nhà tài trợ khác nhau, AAV sẽ có điều kiện lưu ý họ về tình trạng đói nghèo, các giải pháp của người dân hướng tới sự thay đổi và đẩy mạnh những cam kết chấm dứt nghèo đói và bất công tại Việt Nam.

Các can thiệp:

- Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch gây quỹ với sự tham gia tích cc của cán bộ AAV và đối tác nhằm bảo đảm duy trì số lượng nhà tài trợ từ các thị trường hiện có và gia tăng số lượng từ tại các thị trường mới nổi.

- Phát triển các chương trình gây quỹ tự nguyện và sáng tạo mới bằng cách tổ chức các chiến dịch và sự kiện cho các nhóm mục tiêu và các vấn đề riêng biệt. Có thể gây quỹ từ các nguồn địa phương và quốc tế.

- Tối đa hóa nguồn thu từ các thể chế và nhà tài trợ có giá trị cao.

Thiết kế và tổ chức tập huấn riêng biệt cho các nhân viên và đối tác của AAV nhằm ổn định và đa dạng hóa nguồn quỹ.

Kết quả mong đợi:

- Đến năm 2017, AAV sẽ có cơ sở nguồn vốn đa dạng và bền vững với nguồn thu hàng năm tăng dần lên 4 triệu Bảng Anh.

- Đến năm 2017, AAV sẽ tăng số nhà tài trợ thường xuyên lên 15.000 người (cả ở trong và ngoài Việt Nam), giúp AAV có tiềm năng to lớn để gia tăng nguồn lực, ảnh hưởng và khả năng vận động vì tiến bộ xã hội ở Việt Nam.

- Tối thiểu 2 sáng kiến gây quỹ sẽ được khởi xướng và thử nghiệm.

OP 5: ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG CHO CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG

Trong 20 năm qua, với những thành tựu công nghệ mới, việc liên kết giữa con người với nhau đã được nâng lên một tầm cao mới. Các mạng xã hội và các công cụ thông tin sáng tạo đang cung cấp những chuỗi cơ hội quan trọng cho AAV để huy động các nhà tài trợ vì biến đổi xã hội. Đặc biệt, thanh niên và các nhóm trung lưu là những người chứng kiến và là tác nhân của sự thay đổi có thể nhận thấy trong nhiều bối cảnh.

Các phương tiện truyền thông đại chúng mới sẽ trở thành một phần quan trọng hơn trong công việc của chúng tôi ở mọi nơi, hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho người dân để họ biết và thực thi các quyền của mình, chống lại những thái độ và hành vi xã hội có hại trong công chúng. AAV sẽ tích cực tổ chức hoạt động truyền thông và liên kết công chúng để hưởng ứng các sự kiện đối ngoại, thiết lập mối liên quan giữa tiếng nói của chúng tôi với đối tượng mục tiêu đông đảo hơn và tạo không gian cho tiếng nói của các cộng đồng cùng hoạt động với AAV.

Trước đây, AAV chỉ duy trì tiếp cận thương hiệu mềm, nhưng giờ đây chúng tôi ưu tiên xây dựng một hình ảnh mới nhằm giành sự chú ý và không gian công cộng nhiều hơn để bảo đảm sự thay đổi về chính sách, thực hiện, thái độ và hành vi.

Hành động chiến lược: Chúng tôi sẽ nâng cấp hình ảnh và tăng cường năng lực truyền thông đối ngoại. Chúng tôi sẽ trở thành một tổ chức hướng ngoại nhiều hơn, xây dựng sự ủng hộ, liên minh và tạo đà cho tổ chức, các đối tác và các chiến dịch trong nước, trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chúng tôi sẽ đầu tư vào các hệ thống vận động, kỹ năng, phân tích và nghiên cứu chính sách, và các công cụ liên kết, tổ chức và tiếp thêm sinh lực cho các đối tác và nhà tài trợ bằng các câu chuyện thành công từ chương trình, từ nghiên cứu đối tượng và sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc cùng các phong trào nhân dân nhằm tìm cách giải quyết những nguyên nhân cấu trúc của nghèo đói như các chính sách không công bằng hay hoạt động của doanh nghiệp.

Các can thiệp:

- Xây dựng năng lực nội bộ về sử dụng truyền thông xã hội và kỹ năng vận động, củng cố hệ thống tư liệu hóa để AAV có thể đóng góp tích cực vào việc truyền đi các câu chuyện về thay đổi và các giải pháp thay thế trong công tác truyền thông nhằm cải thiện chất lượng các chiến dịch vận động.

- Xây dựng chiến lược truyền thông xã hội và các sản phẩm truyền thông để tạo cơ sở hỗ trợ vững chắc, tăng cường phát triển mạng lưới và liên minh nhằm vì sự thay đổi, đáp ứng nhu cầu của các nhà tài trợ và đối tác hiện tại cũng như tiềm năng.

- Thiết lập cơ sở tình nguyện viên thông qua việc hình thành các diễn đàn cho thanh niên, tầng lớp trung lưu và người tiêu dùng để họ đóng góp và tham gia vào các vấn đề phát triển. 

Kết quả mong đợi:

- Đến năm 2017, chúng tôi sẽ có một hình ảnh là một tổ chức có cơ sở vững chắc và có sự hiểu biết giữa các nhân viên, các đối tác và nhà tài trợ trong các vấn đề đói nghèo, cũng như phương pháp tiếp cận và lập trường của AAV về các vấn đề đó. Chúng tôi sẽ có các phương thức và giải pháp thay thế ở cơ sở để giải quyết vấn đề, cũng như những khả năng để mọi người quan tâm và mong muốn có thể tích cực đóng góp cho sự thay đổi. 

- Đến năm 2017, tối thiểu 2 chiến dịch truyền thông vận động biến đổi xã hội sẽ được tổ chức,. Các chiến dịch này sẽ nhằm vào nguyên nhân và hậu quả của đói nghèo, với sự tham gia rộng rãi của các đối tác, và sẽ kết nối chặt chẽ với những chiến dịch khác ở cấp khu vực và quốc tế của các thành viên AAI.