ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Tuổi trẻ hành động vì sự thay đổi

Để vận động, huy động và liên kế mạng lưới với thanh niên, người trẻ tuổi và nhiệt huyết để hành động  giúp đỡ người nghèo và bị lề hóa ở Việt Nam có một cuộc sống có phẩm giá, AAV không chỉ hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của thanh niên, kết nối với các tình nguyện viên (TNV) và gửi TNV đến LRPs đồng thời cũng hướng dẫn kỹ thuật cho các đối tác để cùng đi theo định hướng / tầm nhìn / sứ mệnh của AAV. Hai mươi tư câu lạc bộ thanh  niên được duy trì và hoạt động với sự tham gia trực tiếp của 587 thành viên trẻ (260 phụ nữ, 327 nam) tại 5 LRPs (4, 6, 7, 8, 13). Có 336 thành viên trẻ của cộng đồng đã được đào tạo với kỹ năng truyền thông và kỹ năng điều hành nhóm ở 5 LRPs (4, 6, 7, 7A, 15). Thông qua làm việc với thanh niên, AAV đã thúc đẩy vai trò tham gia của họ trong công tác phát triển cộng đồng, điều đó được thể hiện qua sự tham gia của 764 thanh niên tại LRP 4, 7, 7A, 8, 13 khi họ tham gia vào các hoạt động truyền thông và xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương. Chương trình "Thanh niên với văn hóa và thể thao" đã giúp cho 2.052 thành viên trẻ (620 phụ nữ, 832 nam giới, 300 trẻ em gái và 300 trẻ em trai)  ở cấp địa phương được hưởng lợi trong năm 2012. Được trang bị kiến thức về kinh tế, tài chính, giáo dục, nữ và nam thanh niên đã trở thành các nhà hoạt động xã hội về nhân quyền một cách tự tin và người tiểu biểu trong các chiến dịch vận động.  Họ đã đi đầu trong các sáng kiến về truyền thông, tổ chức và huy động sức mạnh. Ở cấp quốc gia, 569 thí sinh trẻ đã tham gia cuộc thi ảnh "Thanh niên đoàn kết và hành động vì Công Bằng và Phát triển”. Đây là hoạt động khuyến khích giới trẻ Việt Nam nhận ra vấn đề cộng đồng phải đối mặt, qua đó nâng cao nhận thức của thanh niên để họ có thể đề xuất ra các hoạt động phù hợp.

YTC (mạng lưới tình nguyện viên trẻ tuổi của AAV được thành lập năm 2011) đang ngày càng phát triển với nhiều hoạt động liên kết mạng lưới với các tổ chức như Tổ chức Hướng tới Minh bạch, Câu lạc bộ FACE (Vì nền Giáo dục lành mạnh) - Đại học Hoa Sen - để thiết lập không gian cho các thành viên nhiệt tình trẻ tuổi, những người có cùng chí hướng với AAV. Thanh niên cảm nhận bản thân được sự kết nối và được trao quyền để chủ động tham gia vào việc ra quyết định xung quanh các vấn đề có ảnh hưởng đến họ ở cấp địa phương và quốc gia.