ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới, với khoảng 70% dân số sẽ phải đối mặt với những rủi ro vì bão, mưa lớn và lũ lụt. Bờ biển dài, địa hình rừng núi, nhiều sông suối và khí hậu nhiệt đới khiến bão, mưa lớn khiến Việt Nam sẽ phải chịu thiên tai và thời tiết khắc nghiệt với tần suất ngày càng gia tăng. Thiên tai gây thiệt hại về người, phá hủy nhà cửa, ruộng đồng khiến người dân mất phương tiện sinh sống và đẩy họ trở lại cảnh nghèo đói.

Hàng năm, thiên tai gây thiệt hại tương đương khoảng 1.5% giá trị GDP.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực ứng phó với thiên tai qua việc giảm thiểu rủi ro, đẩy mạnh công tác chuẩn bị và xây dựng nhiều kịch bản khác nhau về tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, chưa có tiến bộ rõ rệt hoặc phương án cụ thể. Các cam kết chính trị rất rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng vẫn còn những thiếu hụt lớn trong việc xây dựng khả năng ứng phó của cộng đồng và năng lực của chính quyền địa phương.

Mục tiêu

AAV sẽ làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương nhất để xây dựng khả năng ứng phó của địa phương nhằm giảm nhẹ rủi ro do thảm họa thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ khả năng bị tổn thương của cộng đồng với các phương pháp lấy con người làm trung tâm và phát huy vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

Hành động chiến lược

Vai trò lãnh đạo của phụ nữ sẽ được phát huy trong việc xây dựng năng lực ứng phó tại địa phương nhằm giảm nhẹ rủi ro do thảm họa thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ khả năng bị tổn thương của cộng đồng. AAV cũng sẽ bắt tay tập hợp và nhân rộng những hoạt động tốt và thực hiện hiệu quả những giải pháp đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu/thiên tai lấy con người làm trung tâm.

Các can thiệp

- Phát huy vai trò của phụ nữ nhằm ứng phó hiệu quả với thiên tai; phát triển khả năng ứng phó và chuẩn bị của cộng đồng ở cấp địa phương; tăng cường kết nối mạng lưới, nghiên cứu, đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long để vận động và xây dựng tình đoàn kết trong nước và quốc tế.

- Xác định, thúc đẩy và áp dụng rộng rãi các phương pháp lấy con người làm trung tâm trong việc chuẩn bị và ứng phó, cũng như các ứng phó của người dân trước tác động của biến đổi khí hậu với sự tham gia của thanh niên, giới truyền thông, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, giới khoa học và các nhà tài trợ.