ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Miền Bắc

1. LRP7: Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Vùng sự án ở huyện Vị Xuyên bao gồm 7 xã: Thuận Hòa, Phong Quang, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Ngọc Minh, Quảng Ngần và Thượng Sơn. Đây là 7 trong số 13 xã thuộc diện khó khăn nhất trong huyện, đã có tên trong danh sách “những xã vùng núi đặc biệt khó khăn” của Chương trình 135 của Chính phủ (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu).

Chương trình hỗ trợ  phát triển huyện Vị Xuyên, Hà Giang (LRP7) chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000. Chương trình tập trung hoạt động vào các chủ đề chính như: (i) Quyền giáo dục; (ii) Quyền phụ nữ; (iii) Phòng chống HIV/AIDS; (iv) Quản trị nhà nước; và (v) An ninh lương thực. Chương trình triển khai trên 10 xã, thị trấn bao gồm: Vị Xuyên, Việt Lâm, Phong Quang, Ngọc Minh, Quảng Ngần, Cao Bồ, Thượng Sơn, Bạch Ngọc, Ngọc Linh và Thuận Hòa.

2.LRP7A: Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Quản Bạ, Hà Giang (LRP7A) được thành lập từ năm 2004, tập trung vào: (i) Quyền giáo dục (bao gồm cả giáo dục chính quy và phi chính quy) và (ii) Quyền phụ nữ và trẻ em gái. Sáu xã và thị trấn được hưởng lợi từ chương trình bao gồm: Thị trấn Tam Sơn, các xã Đông Hà, Quản Bạ, Cán Tỷ, Tùng Vài và Thái An.

3. LRP8: Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Các hoạt động của ActionAid tại Cao Bằng

-  Tập trung vào người nghèo và giúp họ có thể tiếp cận thông tin và giáo dục, tham gia và tiếp cận tốt hơn với các nguồn sản xuất và các hoạt động phát triển liên quan đến họ. Các nhóm mục tiêu bao gồm những người dân tộc thiểu số, phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ dễ bị tổn thương và những người nhiễm HIV/AIDS

-  Làm việc thông qua những đối tác địa phương, bao gồm các cơ quan Nhà nước và những tổ chức chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức tự quản lý địa phương khác.

-  Khuyến khích và thúc đẩy phương pháp làm việc có sự tham gia, dân chủ, minh bạch với tinh thần trách nhiệm cao

-  Tham gia vào các công tác vận động để bảo vệ nhu cầu và quyền lợi của người nghèo.

4. LRP11: Thành phố Hải Phòng

ActionAid Việt Nam đã làm việc với đối tác Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng từ năm 2003, tập trung vào các vấn đề lao động nhập cư tại Hải Phòng. Sau 2 năm hợp tác, cả hai bên đã đi đến thỏa thuận rằng AAV sẽ thực hiện chương trình phát triển lâu dài tại Hải Phòng. Hai bên nhất trí rằng Liên đoàn Lao động Hải Phòng nên thiết lập một tổ chức phi chính phủ tại địa phương, Trung tâm Quyền của Người lao động (Centre of Worker’s Right - CWR) là đối tác chính của ActionAid tại Hải Phòng.

Ngoài mối quan hệ đối tác chính với CRW, AAV đã hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải phòng (từ năm 2005) về các vấn đề quyền của phụ nữ, với Sở Y tế Hải Phòng về chương trình HIV/AIDS, với đối tác Ủy ban nhân dân cấp huyện và thành phố để làm công tác vận động giải quyết vấn đề của các nhóm bị loại trừ. AAV cũng làm việc với Ủy ban Bảo vệ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về các vấn đề trẻ em.

Mô hình quan hệ đối tác tại LRP11 là thông qua các tổ chức Phi chính phủ địa phương: Trung tâm quyền của người lao động đứng về phía quyền lợi của người lao động, đặc biệt là giúp họ đòi quyền lợi của mình dựa trên cơ sở luật pháp. CWR trực tiếp thực hiện chương trình trách nhiệm xã hội tại Hải Phòng và đóng vai trò điều phối cho tất cả các chương trình hoạt động khác trên thành phố.

Hoạt động

AAV thực hiện Chương trình Vùng phát triển 11 tại Hải Phòng từ năm 2005 với các đối tác địa phương là Trung tâm vì Người Lao động Nghèo (CWR) trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng. Chương trình tập trung vào các vấn đề cụ thể: (i) Các quyền và quyền lợi của người lao động; (ii) Sức khỏe người lao động; (iii) Tiếp cận với giải trí, phát triển kinh tế các hoạt động văn hóa và dịch vụ xã hội cơ bản; (iv) Phòng chống buôn bán phụ nữ, và (v) Các trang thiết bị cơ bản cho giáo dục. Đối tượng quan tâm chính của AAV và các đối tác địa phương là người lao động, đặc biệt là lao động di cư, các vấn đề về giới trong đó bao gồm các vấn đề của phụ nữ di cư kết hôn với người nước ngoài và chống buôn bán người. Các nhóm mục tiêu của dự án bao gồm lao động nữ trong các nhà máy sản xuất giày dép và may mặc, đặc biệt là lao động nữ nhập cư, và trẻ em vùng sâu vùng xa.

5. LRP14: Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Giới thiệu

Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được thành lập từ năm 2006 và hiện là đối tác lâu dài của AAV trong đấu tranh chống nghèo đói, đảm bảo quyền giáo dục, quyền có lương thực và quyền trẻ em. Đối tượng hướng tới là các hộ nghèo dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em không được đến trường, thực hiện tại 5 xã nghèo của huyện Tam Đường gồm: Bình Lư, Nà Tăm, Hồ Thầu, Bản Bo và Sơn Bình.

6. LRP15: Tỉnh Hòa Bình

AAV đã thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh và gần đây Biên bản ghi nhớ hợp tác lâu dài đã được ký kết giữa hai bên. Ba bên bao gồm AAV, UBND Huyện và CPSE đã ký Biên bản ghi nhớ chung về tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho người nghèo trong huyện Đà Bắc vào tháng 3 năm 2007. Ba bên cùng tham gia phố hợp quản lý và điều phối các hoạt động trong chương trình. Ở cấp huyện, một văn phòng địa phương và Ban quản lý đã được thành lập để thực hiện, duy trì các hoạt động và thông báo về tiến độ cho tất cả các bên.

Các yếu tố cơ bản của chương trình tại Đà Bắc là tỷ lệ đói nghèo, năng lực kém, mù chữ những khó khăn của việc tiếp cận, thông tin liên lạc, cung cấp dịch vụ và tiếp thị, sự khan hiếm đất canh tác và không có cơ hội việc làm phi nông nghiệp cho người dân và thế hệ tiếp theo; bất bình đẳng giới và ít tiếng nói của phụ nữ lãnh đạo, suy dinh dưỡng và tỷ lệ trẻ em bỏ học cao.

Trong hoàn cảnh đó, điểm nhấn trong việc thiết kế chương trình là việc xã định các ưu tiên tại địa phương, địa phương hoạt động bằng cách thực hiệ thông qua các cơ quan hiện có, phương pháp tiếp cận dựa trên quyền, hướng tới trẻ em và phát triển bền vững, bổ trợ cho các hoạt động phát triển khác tại địa phuwong. Do đó, một chiến lược hành động trực tiếp đã được thông qua với 3 thành phần chính:

- An ninh lương thực: để đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập hộ gia đình, cải thiện tiếp cận và truyền thông

- Giáo dục cho người trưởng thành và trẻ em: để cải thiện sức khỏe trẻ em và chất lượng giáo dục, xây dựng năng lực cho người dân, đặc biệt là cho phụ nữ mù chữ thông qua các lớp REFLECT và Trung tâm học tập cộng đồng

- Quyền phụ nữ: để nâng cao sự quan tâm của cộng đồng với bình đẳng giới và lợi ích của phụ nữ tham gia

7. LRP20: Quận Long Biên, Hà Nội

Năm 2012, AAV chọn hai phường Giang Biên và Phúc Lợi thuộc quận Long Biên để triển khai thí điểm dự án vì đây là những địa bàn: (1) Có diện tích đất canh tác bị thu hồi lớn. Phường Giang Biên có 100% số hộ bị thu hồi đất, Phường Phúc Lợi có 1.800 hộ bị thu hồi đất, chiếm 50% tổng số hộ; (2) Số lao động nhập cư trên địa bàn tương đối lớn (Phường Phúc Lợi có 1.500 người nhập cư, chiếm 11,5% dân số); (3) Vấn đề sinh kế việc làm và các vấn đề xã hội như bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình… đang trở nên bức xúc; (3) Cán bộ hội phụ nữ nhiệt tình, trách nhiệm. Đối tác chính để thực hiện toàn chương trình là Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn Quận Long Biên.

Các vấn đề can thiệp:

- Vấn đề việc làm và sinh kế thích ứng để đạt được bền vững cho nhóm phụ nữ mất đất và phụ nữ nhập cư chưa có việc làm: cần tổ chức các khóa đào tạo về Giới và hoạt động doanh nghiệp kết hợp đầu tư tạo dựng mô hình doanh nghiệp nữ nhỏ và vừa kết hợp cho vay vốn để khởi nghiệp.

- Vấn đề bạo lực gia đình trên cơ sở giới cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về Luật bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình.

- Vấn đề  thiết lập và tăng cường các nhóm tại cộng đồng và liên kết với các tổ chức xã hội hiện hành để làm cầu nối đưa tiếng nói của cộng đồng tới chính quyền và các cơ quan có liên quan về những vấn đề phát triển có liên quan tới PN và trẻ em.

- Vấn đề xóa bỏ nguồn gốc nghèo khổ thông qua chương trình đào tạo và thực hành cho các em trong độ tuổi niên thiếu thông qua chương trình “hành trang đi vào cuộc sống” do Trung tâm phát triển hỗ trợ nguồn lực tài chính cộng đồng (CFRC) thiết kế.

8. LRP101: Huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

AAV bắt đầu làm việc tại tỉnh Quảng Ninh vào đầu năm 1992. Chương trình được thực hiện với các dự án ngắn hạn tập trung vào nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và lâm nghiệp cho những người dân sống trên thuyền. Một số cơ sở hạ tầng đã được hỗ trợ bởi AAV trong cùng thời gian đó để cải thiện hệ thống thủy lợi cho người dân tộc thiểu số.

Từ năm 1995, AAV đã có quan hệ đối tác với Hội phụ nữ địa phương, tổ chức duy nhất phấn đấu vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ và thúc đẩy quyền và lợi ích của hợp páp của phụ nữ, tập trung vào chương trình tài chính vi mô tại Đông Triều và Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đến năm 2010, chương trình kinh tế vi mô đã có tổng cộng 7.000 thành viên tại Uông Bí và 7.400 thành viên tại huyện Đông Triều. Tận dụng lợi thế của chương trình này,  một Quỹ phi chính phủ địa phương mang tên “Quỹ khuyến khích phụ nữ phát triển” thành lập tại Uông Bí đã được mở rộng hoạt động và tham gia vào những vấn đề khác tại địa phương. 

Vào tháng 9/2005, AAV đã mở LRP101 tập trung vào các công tác phòng chống HIV/AIDS tại Uống Bí. Mục tiêu tổng thể là hỗ trợ người nhiễm HIV và cho phép họ tiếp cận các dịch vụ thông tin và sức khỏe. Cùng với nâng cao năng lực, AAV cũng cố gắng nâng cao hiểu biết và nhận thức của cộng đồng để thay đổi sự kỳ thị của họ đối với người nhiễm bệnh.

Hoạt động

Từ tháng 5/1995 tại Uông Bí, Quảng Ninh “Quỹ khuyến khích phụ nữ phát triển thị xã Uông Bí” với mục đích bảo đảm cho phụ nữ nghèo được thực hiện quyền tiếp cận dịch vụ tài chính để tạo dựng kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống; Thiết lập được một hệ thống bền vững hai cấp để cung cấp các dịch vụ tài chính cho phụ nữ, hoạt động vì người nghèo được thực hiện. Hiện, chương trình đã được nhân rộng với 10/10 xã, phường tham gia. Đến năm 2002, sau 7 năm hoạt động, số tiền gửi lũy kế từ đầu là 6.111.245.200 đồng, số dư tiết kiệm hiện nay là 1.698.680.300 đồng. Từ đầu chương trình đã có trên 16.000 lượt chị em vay. Tỷ lệ thu hồi vốn đạt 95%.