ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Miền Nam

13.     LRP4: Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Hoạt động

Dự án giảm nghèo tại huyện Ninh Phước được AAV thiết kế hưởng ứng Chiến lược giảm nghèo toàn cầu với phương pháp tiếp cận dựa trên Quyền do AAI công bố năm 2000. Hoạt động tập trung vào 5 chủ đề sau: (i) Quyền có lương thực; (ii) Quyền được giáo dục; (iii) Quyền phụ nữ và trẻ em gái; (iv) Quyền được hưởng nền quản trị công bằng và dân chủ; và (v) Quyền được sống và tôn trọng nhân phẩm khi đối mặt với HIV/AIDS. Phước Hải, An Hải, và Phước Dinh là 3 xã nghèo thuộc vùng ven biển của huyện Ninh Phước được chọn làm vùng dự án. AAV bắt đầu triển khai dự án ở 3 xã trên từ năm 2000, và dự kiến chấm dứt hoạt động vào năm 2014.

Hoạt động của AAV tại Ninh Phước gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2002-2004): AAV thông qua quan hệ đối tác với Trung Tâm Phát triển Nông thôn (Center for Rural Progress – CRP) thực hiện dự án giảm nghèo tại 3 xã nêu trên của huyện Ninh Phước. Giai đoạn 2 (2005- 2007): AAV hợp tác với UBND Huyện Ninh Phước tiếp tục thực hiện dự án tại 3 xã trên với mục tiêu “Xây dựng năng lực quản lý và phát triển cộng đồng nhằm giúp người nghèo đủ năng lực tham gia vào các hoạt động phát triển và các hoạt động tạo sinh kế tiến tới giảm nghèo bền vững.” Giai đoạn 3 (2008 - 2014): Tiếp tục triển khai dự án giảm nghèo tại 3 xã vùng dự án với sự hợp tác của UBND huyện Ninh Phước.

14. LRP5: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2002, một dự án thẩm định nghèo tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh được AAV thực hiện. Việc thẩm định này được coi là cơ sở cho AAV thực hiện những chương trình tại Gò Vấp vào năm 2003 với mục tiêu chính là giải quyết vấn đề đói nghèo đô thị tập trung vào quyền phụ nữ, quyền được giáo dục của người nghèo, người di cư và lao động trẻ em, phòng chống HIV/AIDS. Do đó, các nhóm đối tượng chính của chương trình là những người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nhập cư, lao động trẻ em, những người nhiễm HIV và gia đình họ. Chương trình đang hoạt động tại 3 phường: 3, 6 và 17.

Do tỷ lệ trẻ em rút khỏi chương trình cao, trong năm 2008, AAV đã phải dừng quỹ bảo trợ này và tiếp tục chương trình với các quỹ từ những nguồn tài trợ linh hoạt hơn.

Hoạt động

LRP5 là chương trình “Hỗ trợ phát triển” được AAV thực hiện tại quận Gò Vấp, Tp.HCM từ năm 2002. Chương trình bao gồm các chủ đề: Quyền trẻ em, Quyền phụ nữ, Quản trị Nhà nước, HIV/AIDS và An ninh lương thực. Đây là chương trình đầu tiên của AAV hướng đến giải quyết vấn đề nghèo đô thị.

Từ 2004 – 2008, AAV đã triển khai hoạt động ở 3 phường của quận Gò Vấp bao gồm phường 3, 6 và 17 với phương thức mới, bao gồm: (i) Thành lập Ban Quản lý dự án để quản lý và điều phối chung các hoạt động của chương trình; (ii) Các hoạt động triển khai dự án tập trung về phường; (iii) Các ngành có nhu cầu sẽ thực hiện hoạt động theo chủ đề. Chương trình tại Gò Vấp đã giúp cải thiện mức sống cho phụ nữ nghèo, phụ nữ di cư và trẻ em, và người nhiễm HIV.

15. LRP6: Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Là chương trình phát triển được thực hiện ở 4 xã Mỹ Hòa, Thuận Hòa, Hiệp Mỹ Đông và Hiệp Mỹ Tây của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh từ tháng 6/2003 đến 2010. Mục tiêu nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo và những người yếu thế bao gồm việc giảm thiểu số hộ nghèo, công khai và minh bạch trong quản trị của chính quyền địa phương, nâng cao năng lực của người dân và cán bộ đoàn thể địa phương để phát triển cộng đồng của họ. Đặc biệt, những người nghèo và người yếu thế thực thi được các quyền và quyền lợi của chính họ. Chương trình phát triển tại Cầu Ngang gồm 5 hợp phần: (i) An ninh lương thực; (ii) Y tế - HIV/AIDS; (iii) Quyền giáo dục; (iv) Xây dựng năng lực và (v) Quyền phụ nữ.

Thỏa thuận về việc thực hiện chương trình tại Cầu Ngang tiếp tục được ký kết giữa AAV và UBND Huyện Cầu Ngang và UBND tỉnh Trà Vinh trong thời gian từ năm 2011 đến 2015. 

16. LRP13: Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

AAV thiết lập quan hệ đối tác với tỉnh Sóc Trăng năm 2006, tập trung vào huyện Long Phú. Ban đầu, AAV làm việc đặc biệt tại xã Long Phú và Tân Hưng của huyện Long Phú. Sau đó, chương trình của AAV đã được mở rộng và thay đổi để hướng mục tiêu tới 3 xã: Tân Hưng, Tân Thành, Châu Khánh. Theo kế hoạch, LRP sẽ được đóng vùng vào năm 2016.

Các nhóm đối tượng là những người bị loại trừ, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, phụ nữ và trẻ em nghèo và khó khăn, người sống chung với HIV/AIDS và phụ nữ bị buôn bán. Từ phân tích ở trên cho thấy họ là những nhóm người dễ bị tổn thương nhất và là những người đang có nhu cầu nhận hỗ trợ của chúng tôi.

Các đối tác tham gia trong chương trình này là:

- Ủy ban nhân dân xã và cấp huyện (đối tác chính)

- Các Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã

- Hội Nông dân cấp xã

- Giáo dục và Đào tạo huyện

- Bộ Nông nghiệp huyện

Hoạt động

Là chương trình Hỗ trợ phát triển tại huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng, bắt đầu triển khai từ năm 2006. Mục tiêu của chương trình là nhằm đóng góp cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo và những người bị thiệt thòi, bao gồm việc giảm thiểu số hộ nghèo một cách hợp lý, công khai và minh bạch, giúp người nghèo và người bị thiệt thòi thực thi được các quyền và trách nhiệm của chính họ. Nhóm đối tượng của chương trình tập trung chủ yếu vào người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái để từng bước giúp đỡ họ được tiếp cận các khóa tập huấn cùng với hỗ trợ một phần vốn để tạo sinh kế, giúp họ có điều kiện tham gia sinh hoạt trong các nhóm Phát triển cộng đồng để chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống và tìm hiểu các kiến thức pháp luật, y tế, vệ sinh môi trường, KHKT, học nghề, nuôi dạy con… từ đó có nhận thức tự vươn lên thoát nghèo, cùng phát triển.

17. LRP17: Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

AAV lựa chọn huyện Vũng Liêm là vùng phát triểu mới với 3 xã Quới An, Tân Quới Trung và Trung Chánh là đối tác dự án. Những nhóm mục tiêu bao gồm người bị cách ly, đặc biệt là người Khmer, phụ nữ và trẻ em nghèo, người sống chung với HIV/AIDS và phụ nữ bị buôn bán.

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Giáo dục, Sở Y Tế, Sở Nông nghiệp và UBND Huyện Vũng Liêm là những đối tác lớn của AAV, trong đó UBND huyện là đối tác chính, chịu trách nhiệm điều phối các dự án trên địa bàn huyện. UBND Huyện đã ký biên bản ghi nhớ với AAV vào ngày 2/4/2007 với sự hiện diện của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đại diện cho UBND Tỉnh.