ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Miền Trung

9. LRP9: Huyện Eakar, Tỉnh Đaklak

AAV bắt đầu chương trình hỗ trợ vào năm 2007, khu vực dự án bao gồm hai xã Cư Huê và Eakar, nơi có khoảng 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Êđê. Vào cuối tháng 10/2011, số lượng các xã dự án được tăng lên 3 xã với sự kết nạp xã Cư Ni. Hiện tại, AAV đang làm việc tại 8 làm của 3 xã này.  

AAV đã ký Biên bản ghi nhớ đầu tiên với Ủy ban nhân dân tỉnh Daklak vào ngày 30/11/2006. Biên bản ghi nhớ gia hạn đã được ký kết vào năm 2011 và có thời hạn 5 năm từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2015. Một Biên bản ghi nhớ khác ở cấp huyện đã được ký kết giữa AAV và UBND huyện Eakar vào năm 2006. Biên bản ghi nhớ này sau đó đã được gia hạn và có thời hạn 2 năm từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012. Những tài liệu này cho phép AAV thực hiện các hoạt động của mình tại LRP9 trên các chủ đề đã đăng ký.

Đối tác địa phương của AAV cấp huyện là UBND huyện và UBND hai xã. Bên cạnh UBND Huyện là đối tác chính, AAV cộng tác chặt chẽ với các đối tác khác có liên quan trên địa bàn huyện, tùy thuộc vào lĩnh vực thực hiện, như Phòng phát triển nông nghiệp Quận, Hội Phụ nữ Huyện, Hội Nông dân huyện và Sở Giáo dục Quận…

Song song với đó, một văn phòng địa phương cùng với Ban Quản lý chương trình cũng được thành lập với 5 nhân viên thường trực đứng đầu là một đại diện có thẩm quyền của UBND huyện.

Hoạt động

Chương trình Vùng phát triển 9 thuộc tỉnh Đắk Lắk được khởi động vào năm 2007 tại địa bàn các xã Cư Huê và Ea đar thuộc huyện Eakar, tập trung chủ yếu vào ba chủ đề sau: (i) Quyền lương thực; (ii) Quyền phụ nữ; (iii) Quyền giáo dục. Ngoài nguồn tài trợ của AAV, với sự hỗ trợ của chính phủ Đan Mạch, vào năm 2009, Vùng phát triển được mở rộng thêm xã Cư Ni, huyện Eakar nhằm tập trung phát huy vai trò tham gia của người dân vào quá trình cải thiện công tác quản trị hành chính công ở cấp cơ sở. Giai đoạn đầu tiên của hợp phần giai đoạn 2008 - 2010 được thiết kế gồm 3 mục tiêu chính bao gồm: (i) Hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, (ii) Thí điểm mô hình giám sát của người dân và cộng đồng trong quá trình cải cách quản trị hành chính công; và (iii) Cải thiện chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân và đẩy mạnh công tác hướng đến tính minh bạch, tin cậy và hiệu quả. Sau ba năm thực hiện, đây được đánh giá là chương trình thành công nhất trong số 17 chương trình của các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

10. LRP12: Huyện Krong, tỉnh Đak Nông

AAV bắt đầu thiết lập quan hệ đối tác với tỉnh Đak Nông vào cuối năm 2007 thông qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được UBND tỉnh ủy quyền để theo dõi và giúp đỡ AAV thực hiện các hoạt động của mình ở huyện Krông Nô, bây giờ là LRP12 của AAV.

Sự hợp tác này được chính thức bắt đầu vào tháng 10/2008 thông qua một Biên bản ghi nhớ giữa AAV và huyện Krông Nô, được UBND tỉnh ủy quyền ký kết. Kể từ khi chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ, AAV đã đặt trọng tâm vào việc cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương trong LRP12 mới mức độ ưu tiên đặc biệt tại 2 xã: Đức Xuyên và Đak Ro. Theo kế hoạch, LRP12 sẽ được đóng vùng vào năm 2019.

Các vấn đề và thách thức:

Đánh giá đói nghèo trên địa bàn huyện ở giai đoạn thẩm định vào năm 2006 phát hiện ra nhiều vấn đề cần giải quyết, bao gồm: (i) cơ sở hạ tầng nghèo, (ii) tỷ lệ mù chữ cao, (iii) suy dinh dưỡng ở trẻ em, (iv) ít cơ hội việc làm phi nông nghiệp và (v) điều kiện khí hậu không thuận lợi.

Tài trợ và gây quỹ

Tài trợ liên kết: ActionAid Quốc tế Ý

Các dự án khác: IrishAid về chống buôn bán người và Giáo dục, cải cách hành chính

Như một số LRP khác, LRP12 đã được quản lý bởi Ban Quản lý Phát triển Chương trình hỗ trợ, do một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được đề cử bởi chính quyền địa phương, bao gồm một số nhân viên cả toàn thời gian và bán thời gian phụ trách các nhiệm vụ khác nhau.

Hoạt động

12 tại tỉnh Đắk Nông được triển khai ở xã Đăk Drô và xã Đức Xuyên thuộc huyện Krông Nô, tập trung vào 3 chủ đề chính, bao gồm: Quyền Phụ nữ, Quyền Giáo dục, Quyền An ninh lương thực (ANLT) và các hoạt động tập trung vào trẻ. Dự án đã có những hoạt động tích cực như: Năm 2011, Chương trình Bảo trợ trẻ được triển khai mở rộng thêm trên địa bàn 3 xã Nâm Dnir, Quảng Phú và Đak Nang, với tổng số trẻ được kết nối bảo trợ đến thời điểm hiện nay là 635 em. Dự án “Phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng” được triển khai tại 3 xã Quảng Phú, Đak Nang và Đức Xuyên với nguồn kinh phí do AAV và Cơ quan Viện trợ Phát triển và Hợp tác Quốc tế Tây Ban Nha (AECID) đồng tài trợ. Triển khai dự án “Sinh kế bền vững cho nhóm hộ nông dân nghèo” (SKBV), kinh phí do AAV và Quỹ Stanley Thomas đồng tài trợ. Từ năm 2012 các hoạt động đã được thực hiện thuộc mục tiêu Tăng cường khả năng kiểm soát các nguồn lực tự nhiên, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và mô hình sinh kế phù hợp cho người nghèo.

11. LRP18: Huyện Krong Bong, tỉnh ĐakLak

Với việc AAV thiết lập mối quan hệ đối tác với huyện Krong Bong vào cuối năm 2009 và triển khai Chương trình Hỗ trợ phát triển tại tỉnh, Krong Bong trở thành vùng dự án thứ 18 và là huyện thứ 2 trong tỉnh Đaklak nơi AAV làm việc. Các chương trình được thực hiện tại LRP18 chủ yếu tập trung vào 2 xã Hòa Phong và Dang Kang.

Tài trợ và Gây quỹ

Tài trợ liên kết: ActionAid Quốc tế tại Ireland

Các dự án khác: Dự án được tài trợ bởi ActionAid International Vietnam và Svenska Postkod Thụy Điển.

Quản lý

Đối tác trực tiếp của AAV là Ủy ban nhân dân huyện. Bên cạnh đó, AAV cũng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trạm Khuyến nông các huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hiệp hội soạn thảo... Ở cấp xã, AAV thực hiện các hoạt động phối hợp với các xã Ủy ban nhân dân với sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể xã hội như Hội Phụ nữ, Nông dân Hiệp hội...

LRP18 được điều hành bởi Ban Quản lý Phát triển Chương trình hỗ trợ. Ban Quản lý này thường do một Phó Chủ tịch UBND Huyện được chính quyền địa phương đề cử, bao gồm một số nhân viên toàn thời gian và bán thời gian phụ trách các nhiệm vụ khác nhau.

12. LRP19: Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

AAV bắt đầu chương trình tại huyện Lâm Hà vào tháng 6/2012 với 2 xã hưởng lợi là Đan Phượng và Tân Thành, nơi có khoảng 30% dân số là người dân tộ thiểu số (bản địa và người di cư từ miền Bắc).

Nhóm mục tiêu của chúng tôi là những người nghèo, những người bị cách ly và thiệt thòi. Đó có thể là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người mất đất và người không có đất, người di cư và các nhóm người khác bị phân biệt đối xử và nghèo đói. Trong các nhóm này, chúng tôi đặc biệt hỗ trợ những phụ nữ nghèo, thanh niên và trẻ em dân tộc thiểu số. Các hoạt động tại Lâm Hà tập trung chính vào những vấn đề sau:

- Đảm bảo tiếp cận giáo dục có chất lượng cho tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo và người dân tộc thiểu số

- Thúc đẩy sinh kế thay thế và nông nghiệp bền vững để tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng với những hậu quả của biến đổi khí hậu

- Xây dựng những lựa chọn các giải pháp chính trị xã hội cho phụ nữ và trẻ em: thúc đẩy bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đảm bảo quyền lợi của mình để kiểm soát tốt hơn bản thân, thời gian, sức lao động và sự tham gia vào các hoạt động xã hội.

- Dịch vụ công cộng và trách nhiệm của chính phủ và nhân dân để mọi người đoàn kết cho sự thay đổi xã hội, tăng cường năng lực lãnh đạo của thanh niên…

- Giúp đỡ cộng đồng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu