ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Sức mạnh Thuế

Thuế là Sức mạnh của các nước nghèo để chủ động phát triển


Ưu đãi thuế là công cụ được nhiều quốc gia sử dụng để thu hút đầu tư, tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của ActionAid đã chỉ ra rằng, ưu đãi thuế nếu không được giám sát chặt chẽ sẽ gây hại cho quốc gia thu hút đầu tư do các công ty đa quốc gia lợi dụng để lách thuế, né thuế, khiến các nước đang phát triển mất đi một nguồn lớn ngân sách, nhiều hơn cả số lượng mà họ nhận được hàng năm từ viện trợ. ActionAid Quốc tế đã phát động Chiến dịch “Sức mạnh Thuế” trên phạm vi toàn cầu từ ngày 1/7/2013 để góp phần ngăn chặn tình trạng này.


Mục tiêu của chiến dịch bao gồm ba trọng tâm: (i) khuyến nghị các Chính phủ xây dựng và thực thi các điều luật công bằng và minh bạch về thuế công ty; (ii) đẩy mạnh truyền thông trong xã hội, thu hút người dân phản đối các công ty lách thuế và (iii) xây dựng phong trào toàn cầu về công bằng thuế. Chiến dịch được thực hiện ban đầu ở 17 quốc gia với mục tiêu đến năm 2015 thu hút ít nhất 2 triệu người tham gia phong trào trên 30 nước.

Hãy cùng tham gia vào Chiến dịch bằng cách tham gia hành động #taxpaysfor – Sức mạnh của những bức ảnh, cụ thể như sau:

 1.       Hãy dành thời gian để chụp một bức ảnh về điều mà bạn mong muốn tiền thuế sẽ được sử dụng tại cộng đồng của mình

2.       Đăng tải bức ảnh lên Twitter hoặc Instagram với một thông điệp tích cực về dịch vụ công mà bạn chụp ảnh, viết thêm dòng chữ #taxpaysfor 

3.       Đăng tải lên Facebook, viết thêm dòng chữ #taxpaysfor và “tag” chúng tôi bằng cách gõ @actionaid hoặc @activista

4.       Hoặc email cho chúng tôi bức ảnh bạn chụp, kèm theo họ tên và gửi cho chúng tôi qua địa chỉ digital@actionaid.org hung.nguyenbao@actionaid.org, chúng tôi sẽ giúp bạn chia sẻ trên Twitter

 

Can't see your photo?

Have a look at the #taxpaysfor Tumblr site and browse through all of the photos that have been shared so far!